Brīvprātīgais darbs

Vēlies uzzināt par brīvprātīgo darba iespējām Daugavpilī un citām aktivitātēm šajā jomā? Tad Tu esi īstajā sadaļā! Te ir apkopota informācija par Daugavpils pilsētas iestāžu piedāvātām iespējām veikt brīvprātīgo darbu un aktuālākās ziņas par citām iespējām gūt vērtīgu pieredzi un zināšanas, palīdzot citiem un vienreizējos projektos.
Tas ir Tavs laika un prasmju ziedojums sabiedrības labā! Atliek tikai izvēlēties!…

Ziņas:Brīvprātīgā darba iespējas:

Organizācijas nosaukums:Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrs
Kontaktpersona: Artjoms Mahļins
654 24 043
artjoms.mahlins@daugavpils.lv
Brīvprātīgā darba iespējas:Informācijas sniegšana tūristiem, kārtības uzraudzība un biroja darbs Kultūras un informācijas centrā.
Vēlāmais brīvprātīgā vecums:no 18 gadiem
Valodu zināšanas:Latviešu, krievu, angļu
Īpašas prasības, kas jāņem vērā:Cietokšņa un reģiona vēstures pamatzināšanas, komunikabilitāte, atbildība par uzticēto īpašumu.
Organizācijas nosaukums:Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
Kontaktpersona: Ruta Ģiptere
654 22 709
museum@daugavpils.lv
Brīvprātīgā darba iespējas:Palīgs izstāžu un pasākumu organizēšanā. Komunicēšana ar muzeja apmeklētājiem.
Vēlāmais brīvprātīgā vecums:16 – 25 gadi
Valodu zināšanas:Latviešu, krievu
Īpašas prasības, kas jāņem vērā:Atraktīvs, aktīvs, komunikabls, ar atbildības sajūtu.
Organizācijas nosaukums:Daugavpils Universitātes Karjeras un iniciatīvu atbalsta centrs
Kontaktpersona: Mārīte Kravale-Pauliņa
29 739 686
marite.kravale@du.lv
Brīvprātīgā darba iespējas:Dažādu pasākumu plānošana un īstenošana. Tāpat esam gatavi atbalstīt iniciatīvas, kas veicina sociālo labklājību un labsajūtu. Jauniešiem ir iespējas attīstīt savas sociālās,komunikatīvās, analītiskās un citas darba tirgū nepieciešamās prasmes.
Vēlāmais brīvprātīgā vecums:no 18 gadiem
Valodu zināšanas:Latviešu, krievu (un ikviena cita valodu prasme tiek uzskatīta kā papildbonuss)
Īpašas prasības, kas jāņem vērā:Atbildība par savu darbību un bezdarbību.
Organizācijas nosaukums:Poļu kultūras centrs
Kontaktpersona: Žanna Stankeviča
29 635 397
polukultura@inbox.lv
Brīvprātīgā darba iespējas:Darbs ar bērniem.
Vēlāmais brīvprātīgā vecums:nav noteikts
Valodu zināšanas:Latviešu, poļu
Organizācijas nosaukums:Daugavpils Forštadtes Jaunatnes iniciatīvu centrs
Kontaktpersona: Lilija Graudiņa
654 30 825
lilijazugra@inbox.lv
Brīvprātīgā darba iespējas:esaistīšanās dažādu jaunatnes iniciatīvu centra pasākumu organizēšanā un vadīšanā.
Vēlāmais brīvprātīgā vecums:18-25 gadi
Valodu zināšanas:Latviešu, krievu
Organizācijas nosaukums:BJC "Jaunība", bērnu klubs "Ruģeļi"
Kontaktpersona: Alīna Skurjate
29 825 816
aljka1@inbox.lv
Brīvprātīgā darba iespējas:Organizēt brīvā laika pavadīšanas pasākumus bērniem (spēles, "smart- ringi", u.c.)
Vēlāmais brīvprātīgā vecums:18 - 28 gadi
Valodu zināšanas:Latviešu, krievu
Organizācijas nosaukums:Daugavpils Sporta pārvalde
Kontaktpersona: Nauris Mackevičs
654 57 927
nauris.mackevics@inbox.lv
Brīvprātīgā darba iespējas:Sporta pasākumu rīkošana un organizēšana.
Vēlāmais brīvprātīgā vecums:no 16 gadiem
Valodu zināšanas:Latviešu, krievu, angļu. Var noderēt poļu, vācu valodas zināšanas.
Organizācijas nosaukums:Sociālo lietu pārvaldes Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem
Kontaktpersona: Nonna Jakubovska
654 41 244
dacgar@soclp.lv
Brīvprātīgā darba iespējas:Pavadīt invalīdus ratiņkrēslos pastaigā, darboties ar tiem kādā no apmācības telpām.
Vēlāmais brīvprātīgā vecums:no 21 gada
Valodu zināšanas:Latviešu, krievu
Īpašas prasības, kas jāņem vērā:Prasme strādāt ar invalīdiem un būt pacietīgam, labvēlīgam, iecietīgam, sirsnīgam.
Organizācijas nosaukums:Sociālo pakalpojumu nodaļa pilngadīgām personām
Kontaktpersona: Silvija Čerenko
27 077 349
pilngad@soclp.lv
Brīvprātīgā darba iespējas:Darbs ar bezdarbniekiem, iesaistot tos motivācijas programmas īstenošanas pasākumos, kā arī citās programmās saistītās ar veiksmīgu integrāciju darba tirgū.
Vēlāmais brīvprātīgā vecums:no 18 līdz 60 gadiem
Valodu zināšanas:Latviešu, krievu
Īpašas prasības, kas jāņem vērā:Brīvprātīgā Darba Ētikas Kodekss. Ir nepieciešamas konkrētas zināšanas un prasmes izvēlētajā brīvprātīgajā darbā.
Organizācijas nosaukums:Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs
Kontaktpersona: Inga Krekele
654 30 273
inga.krekele@daugavpils.lv
Brīvprātīgā darba iespējas:Darbs bibliotēkā un bērnu istabā ar jaunajiem centra apmeklētājiem.
Vēlāmais brīvprātīgā vecums:18-25 gadi
Valodu zināšanas:Latviešu, krievu, angļu
Īpašas prasības, kas jāņem vērā:Labas komunikācijas prasmes, zināšanas mākslas jomā
Organizācijas nosaukums:Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks”
Kontaktpersona: Arvita Jukša
654 41 882
daug26pii@inbox.lv
Brīvprātīgā darba iespējas:Palīgs radošu un sportisku aktivitāšu organizēšanā ar diennakts grupu audzēkņiem (gleznošana, zīmēšana, darbs ar mālu, rokdarbi, floristika, kustību rotaļas, dejas, ritmiskā vingrošana, sporta spēles, pasaku lasīšana, ludziņu iestudēšana u.c.). Palīgs pasākumu plānošanā un īstenošanā
Brīvprātīgā darba veikšanas laiks:Katru darba dienu (izņemot piektdienas) no plkst. 16.00 līdz plkst. 20.00
Vēlāmais brīvprātīgā vecums:Aktīvi, atraktīvi, radoši un pozitīvi noskaņoti cilvēki vecumā no 18 gadiem
Valodu zināšanas:Krievu, latviešu
Īpašas prasības, kas jāņem vērā:Izziņa no soda reģistra, narkologa/psihiatra izziņa par veselības stāvokļa piemērotību brīvprātīgajam darbam ar bērniem. Prasme strādāt ar bērniem, būt pacietīgam un sirsnīgam
Organizācijas nosaukums:Biedrība „ERFOLG”
Kontaktpersona: Žanna Dmitričenko
654 20 019; 20 371 892
evs@erfolg.lv
Brīvprātīgā darba iespējas:Ir iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs un pasākumos, sniegt palīdzību to organizēšanā, iepazīties ar jauniem, radošiem, pozitīviem cilvēkiem
Valodu zināšanas:Latviešu, krievu (svešvalodu zināšanas)
Īpašas prasības, kas jāņem vērā:Būt pozitīvai, atvērtai personai, kas vēlas gūt pieredzi un īstenot savas idejas
Organizācijas nosaukums:„Labiekārtosana-D”, dzīvnieku patversme iecirknis
Kontaktpersona:
654 71 689
patversme@labiekartosana.lv
Brīvprātīgā darba iespējas:Suņu, kaķu aprūpe (dzīvnieku mītnes uzkopšana, ķemmēšana, pastaigāšanās ar sunim, dresūra, dzīvnieku fotografēšana un citi līdzīgi darbi).
Vēlāmais brīvprātīgā vecums:no 18 gadiem. Līdz 18 gadien ir nepieciešama atļauja no vecākiem vai aprūpētājiem
Valodu zināšanas:Latviešu, krievu
Īpašas prasības, kas jāņem vērā:Nepieciešams savs darba apģērbs.
Organizācijas nosaukums:Daugavpils orientēšanas klubs „Stiga”
Kontaktpersona: Anastasija Smoļakova
29846908
anastasija.smolakova@gmail.com
Brīvprātīgā darba iespējas:Palīdzība sportisku aktivitāšu organizēšanā: • Orientēšanas seriālā „ORIENTIERIS 2016” katru ceturdienu; • Daugavpils un Latvijas orientēšanas sacensībās brīvdienās; • citās aktivitātēs. Mājaslapas un lapas sociālajos tīklos administrēšana. Rakstu sagatavošana par aktivitātēm. Sportisku aktivitāšu fotografēšana.
Vēlāmais brīvprātīgā vecums:16 – 25 gadi
Valodu zināšanas:Krievu, latviešu
Īpašas prasības, kas jāņem vērā:Atbildības sajūta. Savs transports un piederze sporta nozarē tiek uzskatīti par priekšrocību.