Candle-making-at-home-2_original

2.februārī Daugavpils Centra vidusskolā notiks Daugavpils valstspilsētas vispārizglītojošo skolu pašpārvalžu saliedēšanas cikla pasākums “Sveču diena”.

Pasākumā piedalīsies skolu pašpārvalžu pārstāvji no Daugavpils Valsts ģimnāzijas, Daugavpils Vienības pamatskolas, J.Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzijas, Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas, Daugavpils Zinātņu vidusskolas, Daugavpils Iespēju vidusskolas, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas – liceja.

Turpinot saliedēšanas pasākumu ciklu Daugavpils Centra vidusskolas jaunieši parādīs savas skolas pašpārvaldes darbu, iepazīstinās ar savu skolu un tās tradīcijām. Turklāt, lai veicinātu pašpārvalžu saliedēšanos, sadarbību un labbūtību, visi klātesošie tiks iepazīstināti ar Sveču dienas tradīcijām un iesaistīti sveču liešanas meistarklasēs.

Pasākums notiek "Dienvidlatgales NVO atbalsta centra" un Latvijas Republikas Kultūras ministrija noslēgtā "Līdzdarbības līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības un mazākumtautību nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšanas jomā Latgales reģionā" (Nr.: Nr.2.5-11-207) ietvaros.

Papildus informāciju:

Gunita Vanaga

20231327