73312428_1360861244082543_3459924236594839552_n_original

Biedrība IIC DINO 14. oktobrī uzsāka jaunus aktivitāšu ciklus: Radošās laboratorijas PMP jauniešiem un viņu ģimenēm, kuras ietvaros  jaunieši iepazinās ar piedāvātajiem speciālistiem, kurus varēs apmeklēt un uzzdot sev interesējošos jautājumus un iepazīt viņu profesijas “ Karjeras nedēļas” ietvaros; Un uzsāka ciklu Fotoorientēšanās, kura ietvaros jaunieši paši organizēs un novadīš pasākumu Fotoorientēšanās. Tika izveidotas darba grupas un izdalīti pienākumi, kas jāprezentē 16. oktobrī. Tika izvirzītas atbildīgāš personas preses relīzes un afišas maketa izveidei.

Nākošais aktivitāšu cikls: Radošā darbnīca - Warhammer sāksies 2.  novembrī plkst.12:00 Daugavpils pilsētas domes Jauniešu neformālās izglītības centrā Varšavas ielā 45. Šīs aktivitātes notiks katru sestdienu un pirmdienu visa novembra garumā. Un otrs aktivitāšu cikls: Sports kā izglītojošs un sociāli iekļaujošs instruments „Bultu kaujas”, šīs aktivitātes notiks katru ceturtdienu Jauniešu neformālās izglītības centrā Varšavas ielā 45 no plkst. 15.00.

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).