Afisa_sarunas_dzivaja_1803_original

Sarunā tiks runāts par brīvprātīgo darbu regulējošo likumdošanu un tajā nepieciešamajiem uzlabojumiem, kā arī meklēs ideālo modeli brīvprātīgo kustības attīstībai Latvijā.

Sarunā piedalīsies:

*Zaiga Pūce
Sabiedr
ības integrācijas fonda Sekretariāta direktore

*Mārtiņš Šteins
13. Saeimas deput
āts, Saeimas deputātu grupas brīvprātīgā darba veicināšanas vadītājs

*Renāte Mencendorfa
Lavijas Jaunatnes padomes Projektu vad
ītāja

 

Sarunu uzturēs projekta brivpratigie.lv vadītājs Ints Teterovskis.

 

- Latvijas Jaunatnes padomes misija ir radīt tādu vidi Latvijā, kurā jauniešiem ir kvalitatīvi dzīves apstākļi, lai bērnu un jauniešu organizācijas varētu sasniegt savus mērķus.


- Sabiedr
ības integrācijas fonds (SIF) ir publisks nodibinājums, kura mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju.


- SIF atbalsta ar
ī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu.

 

Tiešraides sarunu cikls par brīvprātīgo darbu "Sarunas dzīvajā! brivpratigie.lv" kopš 4. marta ik pārnedēļas tiek pārraidīts Nodarbinātības valsts aģentūras platformas brivpratigie.lv Facebook kontā. Cikla ietvaros brīvprātīgo kustības pārstāvji un eksperti izzinošās sarunās dalīsies viedokļos un pieredzē par brīvprātīgo darbu, tā aktualitātēm un perspektīvām.