Departaments

    2011. gada 1. jūlijā darbu uzsāka Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departaments.
    Mūsu galvenie uzdevumi:
  • Jaunatnes pasākumu organizācija, koordinācija un sagatavošana pilsētā;
  • Jauniešu neformālās izglītības pasākumu, programmu un projektu īstenošana;
  • Pieteikumu ES un citu finanšu instrumentu projektiem jaunatnes politikas jomā izstrādāšana;
  • Jauniešu vasaras atpūtas nometņu organizācija un koordinācija;
  • Jaunatnes nodarbinātības pasākumu organizācija un koordinācija;
  • Pašvaldībā apstiprināto projektu īstenošana jaunatnes politikas jomā.

Kontakti

Nodarbinātība

Bērnu Nometnes