28279542_1907275405972922_5681615164779598136_n_original

Jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem no 17. līdz 23. februārim bija iespēja pieteikties 2024.gada skolēnu vasaras nodarbinātības programmai. Katram jaunietim pēc reģistrēšanās uz norādīto e-pasta adresi tika nosūtīts individuālais identifikācijas kods. Šodien tiek publicēt pamatsaraksti, kur jaunietis var sevi meklēt pēc piešķirtā koda. 

Reģistrācijas rezultātus (pamatsarakstu) var apskatīties ŠEIT Lai vieglāk būtu sevi šajā sarakstā atrast, iesakām izmantot  tastatūras pogu kombināciju Ctrl+F vai F3 (atkarībā no datora specifikācijas), lai atvērtu meklēšanas joslu, kurā pēc tam ir iespēja ievadīt piešķirto kodu.

Turpmākās darbības:

Jauniešiem, kuri iekļauti pamatsarakstā, līdz 15.martam (līdzi ņemot personas apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti!) ir jādodas uz Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādi “Jaunatnes lietu un sporta pārvalde” (Kandavas ielā 17A, 207.kab.) un jāiesniedz sekojošie dokumenti:

- Medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta (Veidlapa 027-U "zraksts no ambulatorā/stacionārā slimnieka medicīniskās kartes");

- Vecāku apliecinājums (ja nav sasniegti 18 gadi), kuram obligāti jābūt parakstītam! Apliecinājumu var lejuplādēt ŠEIT vai mājaslapā www.jaunatne.daugavpils.lv sadaļā "Nodarbinātība" - "Noderīgi dokumenti" - "Vecāku apliecinājums 15-19 g. jauniešiem".

Ja šajā periodā dokumenti netiks iesniegti, tad jaunietis automātiski zaudē savu vietu un viņa vietā rindas kārtībā tiks iekļauts jaunietis no gaidīšanas rindas!


Papildus informācija:

Katerina Sudnika

27096500