Eksperimentu_skola_original

No 3. līdz 21. augustam Daugavpils 11.pamatskolā norisināsies vasaras nometne “Eksperimentu skola” bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem.

Šīs nometnes mērķis ir veicināt bērna izpratni par dabas procesiem, ļaut radoši attīstīties un darboties, kā arī ar eksperimenta palīdzību attīstīt nometnes dalībnieku prasmi loģiski domāt, secināt, meklēt kopīgo un atšķirīgo. Nometnes laikā bērni piedalīsies aizraujošu eksperimentu veidošanā, minēs mīklas, vāks dabas materiālus, lai izveidotu mandalas, kā arī piedalīsies aktivitātēs, kas saistītas ar veselīgu uzturu.

Ceļazīmes maksa ir 86 eiro. Nometnes darba laiks ir no plkst. 8.00 līdz 17.00, tā notiks bilingvāli.

Sīkāku informāciju par nometni “Eksperimentu skola” var apskatīt Jaunatnes nodaļas mājaslapā: https://jaunatne.daugavpils.lv/locale/nometnes/print/23

Nometnes vadītāja
Ilona Kokina
29125445

Ilona_Kokina@inbox.lv

 

 

Papildu informācija:

Linda Freiberga

27011706