izdrūkāt

„Dabas parks”

Nometnes norises vieta: Daugavpils 11. pamatskola

Norises laiks: 05.08.2019. - 23.08.2019.

Nometnes norises adrese: Arhitektu ielā 10, Daugavpils

Сena: 76 EUR

Nometnes tematika: Dabas parādības un to izpratne.

Bērnu vecums: 6 - 10

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Cilvēku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Veicināt bērna izpratni par dabas procesiem, ļaut radoši attīstīties un darboties, kā arī ar eksperimentu palīdzību attīstīt bērnā prasmi domāt loģiski, secināt, meklēt kopīgo un atšķirīgo.

Nometnes uzdevumi:

- Attīstīt bērnu priekšstatu par enerģijas avotiem;
- Iemācīt rūpēties par dabu un dabas resursiem;
- Veicināt bērnu izpratni par dabas indikatoriem.

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

Meistardarbnīcas:
• gaisma un tās avoti;
• cik bagāta būtu mūsu planētas daba;
• tūrisma objekti Latgalē;
• dabas parādības ( vēja spēks, cik krāsu varavīksnē un citas).

Nometnes apmeklējuma vietas:

• Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs
• Daugavpils zoodārzs
• Skrošu rūpnīca
• Daugavpils kinoteātris „Silverscreen”
• Zinātkāres centrs "ZINOO Daugavpils"
• Piedzīvojuma parks „Daugavpils Tarzāns”
• Biedrība "Kāpēc 5" – fotostudija, fotografēšanas apmācības
• Biedrība "Vēsturiskās rekonstrukcijas centrs "DINABURG"" – balles dejas, tērpi
• Latgales Centrālā bibliotēka un Ceriņu bibliotēka
• Glābšanas dienests un vizināšanas ar laivām

“Zaļo dienu” ietvaros bērni dosies pastaigā un izpētīs Stropu mežaparku, Gubiščes ezera krastu, Daugavpils pilsētas parkus, apmeklēs Daugavpils pilsētas estrādi,
Daugavpils cietoksni.

Dienas kārtība:

8.00 – 9.00 – pulcēšanās/ tikšanās
8.45 – 9.15 – rīta rosme
9.30 – 10.00 – brokastis
10.15 – 12.00 – meistardarbnīcas, ekskursijas, laika pavadīšana nometnes telpās un ārpus tām
12.15 – 13.00 – pusdienas
13.15 – 15.00 – nodarbošanās, radošās darbnīcas, ekskursijas 15.15 – 15.40 – launags
15.55 – 17.00 – meistardarbnīcas, sporta aktivitātes

Informācija par nometnes vadītāju
Ilona Kokina
29125445 Ilona _Kokina @inbox.lv