izdrūkāt

„Jaunie pētnieki”

Nometnes norises vieta: Daugavpils 11. pamatskola

Norises laiks: 06.08.2018. - 24.08.2018.

Nometnes norises adrese: Arhitektu ielā 10, Daugavpils

Сena: 73 EUR

Nometnes tematika: Vides izpēte.

Bērnu vecums: 6 - 11

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Cilvēku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Veicināt bērna interesi par vidi un tās pētīšanas metodēm, ļaujot radoši attīstīties un darboties, kā arī ar eksperimenta palīdzību attīstīt bērnā prasmi logiski domāt , secināt, meklēt kopīgo un atšķirības.

Nometnes uzdevumi:

- Gaisa laboratorija. Veikt eksperimentus par gaisa īpašībām ar gaisa baloniem un citiem priekšmetiem.

-Ūdens laboratorija. Šīs aktivitātes ietvaros plānots veikt eksperimentus , kuri atklāj ūdens īpašības (fizikālās īpašības).

- Augu laboratorija. Veikt eksperimentus ar dabiskiem indikatoriem. Veicināt bērnu izpratni par dabas indikatoriem. Eksperimenti ar sarkanlapu kāpostiem.

- Enerģijas laboratorija. Attīstīt bērnu priekšstatu par enerģijas avotiem. Tiek veikti eksperimenti "bioenerģētikas izmantošanā", piemēram, piena enerģijas.

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

- Gaisa laboratorija. Plānots rīkot eksperimentus ar gaisa baloniem, tiks organizētas lidmašīnu modelīšu sacensības .

- Ūdens laboratorija .Plānots rīkot eksperimentus par ūdens īpašībām. Plānotās aktivitātes: mīklu minēšana par ūdeni, viktorīnas (piem., pēta Gulbisčas ezera ekosistēmu , plānota ekspedīcija apkārt ezeram). Plānota ekskursija uz SIA “Daugavpils ūdens” (Jaunforštadte).

- Augu laboratorijas laikā nometnes dalībnieki ar grupas audzinātāju veiks eksperimentus ar sarkanlapas kāpostiem kā dabas indikatoriem, tiks prezentēti ēdieni no kāpostiem skolas ēdnīcā, organizētas spēles “veselīgs uzturs”.

- Enerģijas laboratorija. Tiks veikti eksperimen "bioenerģētikas izmantošanā", piemēram, piena enerģijas. Plānota ekskursija uz “Daugavpils Sadales tīkli.”

Nometnes apmeklējuma vietas:

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Vizināšanās ar laivām
Daugavpils pilsētas parki
Daugavpils pilsētas estrāde
Daugavpils cietoksnis, Marka Rotko mākslas centrs
SIA “Daugavpils ūdens” (Jaunforštadte)
Latgales Centrālā bibliotēka
Daugavpils Māla mākslas centrs
Daugavpils Ledus halle
Daugavpils Sadales tīkli
Zoodārzs
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs
Skrošu rūpnīca
Loka šaušanas apgūšana
Daugavpils zinātkāres centrs „Zinoo”
Daugavpils pilsētas kinoteātris „Silver Screen”
Piedzīvojumu parks "Daugavpils Tarzāns".

Dienas kārtība:

8.00 – 8.45 – pulcēšanās/ tikšanās
8.45 – 9.15 – rīta rosme
9.15 – 10.00 – brokastis
10.00 – 12.00 – laboratorijas ekskursijas, laika pavadīšana nometnes telpās un ārpus tām
12.00 – 12.40 – pusdienas
12.40 – 15.00 – nodarbošanās, radošās darbnīcas, ekskursijas 15.00 – 15.40 – launags
15.40 – 17.00 – laboratorijas

Informācija par nometnes vadītāju
Ilona Kokina
29125445 Ilona _Kokina @inbox.lv