Nometne_original

No 1. līdz 26. jūnijam Daugavpils 9. vidusskolā norisināsies vasaras nometne “Vasaras ballīte” bērniem vecumā no 8 līdz 12 gadiem.

Šīs nometnes mērķis ir attīstīt bērnos uzņēmīgu un radošu personību, saturīgi pavadot brīvo laiku. Nometnes laikā bērni pilnveidos savas fiziskās, radošās un intelektuālās spējas, lietderīgi pavadīs brīvo laiku, attīstīs savus talantus un saskarsmes spējas, kā arī piedalīsies konkursos un aktivitātēs, kur spēs parādīt savas līderu spējas.

Ceļazīmes maksa ir 96 eiro. Nometnes darba laiks ir no plkst. 8.00 līdz 17.00, tā norisināsies krievu valodā.

Sīkāku informāciju par nometni “Vasaras ballīte” var apskatīt Jaunatnes nodaļas mājaslapā: https://jaunatne.daugavpils.lv/locale/nometnes/print/7

Nometnes vadītāja
Agnese Jurģīte
20029945

jurgite@inbox.lv

 

 

Papildu informācija:

Linda Freiberga

27011706