izdrūkāt

„Jautrs un drošs!”

Nometnes norises vieta: Daugavpils 9.vidusskola

Norises laiks: 04.06.2018 - 29.06.2018.

Nometnes norises adrese: 18.novembra iela 47, Daugavpils

Сena: 91 EUR

Nometnes tematika: Saturīga laika pavadīšana.

Bērnu vecums: 6 - 12

Valoda: Krievu

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Cilvēku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Vispusīgas personības attīstīšana.

Nometnes uzdevumi:

1 Pilnveidot savas fiziskās, radošās un intelektuālās spējas;
2. Lietderīgi pavadīt laiku, attīstot savus talantus un saskarsmes spējas;
3.Informēt bērnus par medijpratības jautājumiem (informācija par sevi sociālajos tīklos, viltus ziņas u.c.)

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

Šīs nometnes galvenais uzsvars būs uz aktivitātēm, kuru laikā varēs iepazīt dažādus medijpratības, drošības un citus dzīvē svarīgus jautājumus, Tematisko dienu ietvaros notiks īpaši konkursi, kuru uzvarētāji tiks apbalvoti ar diplomiem un suvenīriem. Nometnes gaitā bērni apmeklēs dažādas pašvaldības iestādes, dosies laivu braucienā pa Stropu ezeru, apmeklēs kinoteātri, u.t.t.. Dažādas aktivitātes ārā notiks slēgtā skolas teritorijā, kas ir ļoti svarīgi, runājot par bērnu drošību. Nometnes sportiskais gars tiks uzturēts, sacenšoties starp nometnes grupām, dažādu aktivitāšu laikā.
Nometnes laikā notiks tematiskās dienas, piem.:
Olimpiskās spēles, Ko mēs zinām par internetu?, Kas ir labs un kas ir ļauns? Daugavpils diena, u.c..

Nometnes apmeklējuma vietas:

Daugavpils pilsētas kinoteātris „Silver Screen”
Glābšanas dienests un vizināšanas ar laivām
Daugavpils ievērojamāko vietu apskate
Daugavpils cietoksnis
Latgales Centrālā un bērnu bibliotēka
Daugavpils Māla mākslas centrs
Nometnē viesosies Jauniešu neformālā izglītības centra biedrības
Ekskursija ārpus pilsētas
Robotikas nodarbība

Dienas kārtība:

8.00- 8.30 Pulcēšanās
8.30.-9.00 Rīta rosme
9.00.-9.30 Rotaļas un spēles
9.30- 10.00 Brokastis
10.00- 13.00 Aktivitātes (dažādu iestāžu apmeklēšana, sporta sacensības, konkursi u.t.t.)
13.00-13.30 Pusdienas
13.30-15.30 Aktivitātes (dažādu iestāžu apmeklēšana, sporta sacensības, konkursi u.t.t.)
15.30-16.00 Launags
16.00-17.00 Rotaļas un spēles

Informācija par nometnes vadītāju
Agnese Jurģīte
20029945 jurgite@inbox.lv