izdrūkāt

“Garastāvoklis HAVE FUN”

Nometnes norises vieta: Daugavpils 9.vidusskola

Norises laiks: 14.06.21. - 08.07.21.(strādās 19.06., nestrādās 23.06.,24.06.,25.06.)

Nometnes norises adrese: 18.novembra iela 47, Daugavpils

Сena: 92 EUR

Nometnes tematika: Saturīga laika pavadīšana

Bērnu vecums: 8 - 12

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Cilvēku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Radošas un multilingvistiskas personības attīstīšana.

Nometnes uzdevumi:

1 Pilnveidot savas fiziskās, radošās, intelektuālās spējas un latviešu un angļu valodas zināšanas (Krievu valoda ar nodarbībām angļu un latviešu valodā);
2. Lietderīgi pavadīt laiku, attīstot savus talantus un saskarsmes spējas;
3. Organizēt dažādus konkursus/aktivitātes, kuros nometnes dalībnieki spēs izpaust savas līderu spējas.

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

Šīs nometnes galvenais uzsvars būs uz angļu un latviešu valodas apguves aktivitātēm. 2 nedēļas paredzētas nodarbības angļu un latviešu valodas nostiprināšanai.
Nometnes gaitā bērni apmeklēs pašvaldības iestādes, dosies laivu braucienā pa Stropu ezeru utt.
Dažādas aktivitātes ārā notiks slēgtā skolas teritorijā, kas ir ļoti svarīgi, runājot par bērnu drošību. Atbilstoši epidemioloģiskajām prasībām nometnes laikā skolēni varēs radoši izpausties, veidojot zīmējumus, aplikācijas, piedalīties sporta aktivitātēs, strādāt komandās utt.
Nometnes darbinieki būs Daugavpils 9.vidusskolas dažādu priekšmetu skolotāji, kuri sava priekšmeta specifiku ietvers arī nometnes aktivitātēs.

Nometnes apmeklējuma vietas:

Glābšanas dienests;
Biedrība „LATGALES AIRĒŠANAS UN TŪRISMA CENTRS”
Daugavpils ievērojamāko vietu apskate;
Daugavpils cietoksnis;
Latgales Centrālā un Bērnu bibliotēka;
Daugavpils Māla mākslas centrs;
Nometnē viesosies Jauniešu neformālā izglītības centra biedrības.
2 ekskursijas ārpus pilsētas- Krāslavas novads, Ūdrīšu pagasts Z/S “Kurmīši” 29.06.21., Tērvete 17.06.21.

Dienas kārtība:

1.grupa
.00- 8.30 Pulcēšanās
8.30.-9.00 Rīta rosme
9.00.-9.15 Rotaļas, spēles, dienas mērķu nospraušana
9.10- 9.30 Brokastis
9.30- 12.30 Aktivitātes (dažādu iestāžu apmeklēšana, sporta sacensības, nodarbības, konkursi u.t.t.)
12.30-12.50 Pusdienas
13.30-15.00 Aktivitātes (dažādu iestāžu apmeklēšana, sporta sacensības, konkursi, nodarbības u.t.t.)
15.00-15.20 Launags
16.00-17.00 Rotaļas un spēles

2.grupa
8.00- 8.30 Pulcēšanās
8.30.-9.00 Rīta rosme
9.00.-9.30 Rotaļas, spēles, nodarbības, dienas mērķu nospraušana
9.40 - 10.00 Brokastis
10.00- 13.00 Aktivitātes (dažādu iestāžu apmeklēšana, sporta sacensības, konkursi u.t.t.)
13.00-13.30 Pusdienas
13.30-15.30 Aktivitātes (dažādu iestāžu apmeklēšana, sporta sacensības, konkursi, nodarbības u.t.t.)
15.30-16.00 Launags
16.00-17.00 Rotaļas un spēles

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, kas ir saistīta ar ekskursijām, apmeklējumiem, ar laikapstākļu maiņu, kā arī ar Covid-19 situāciju Latvijā, lai nometnes programma būtu kvalitatīva un atbilstoša bērniem un jauniešiem.

Informācija par nometnes vadītāju
Agnese Jurģīte
20029945 jurgite@inbox.lv