Jaun%c4%abba_original

No 1. līdz 26. jūnijam Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrā „Jaunība” norisināsies vasaras nometne “Jaunība” bērniem un jauniešiem vecumā no 8 līdz 13 gadiem.

Šīs nometnes mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu garīgo, fizisko, kā arī kustību prasmju un iemaņu attīstību, sociālo prasmju veidošanos sporta un radošajās nodarbībās, radot priekšstatu par veselīgu un vispusīgu dzīvesveidu un personību, kura ir spējīga sadarboties ar pārējiem savu mērķu sasniegšanai. Nometnes laikā bērni un jaunieši piedalīsies dažādās izglītojošās spēlēs, paplašinās zināšanas par tautas tradīcijām, kultūras dzīvi, ģeogrāfiju un vēsturi, attīstīs komunikācijas prasmes, iesaistīsies radošās darbnīcās un pilnveidos savus talantus.

Ceļazīmes maksa ir 96 eiro. Nometnes darba laiks ir no plkst. 8.00 līdz 17.00, tā notiks bilingvāli.

Sīkāku informāciju par nometni “Jaunība” var apskatīt Jaunatnes nodaļas mājaslapā: https://jaunatne.daugavpils.lv/locale/nometnes/print/16

Nometnes vadītāja
Tatjana Smirnova
29208380

sta@inbox.lv

 

 

Papildu informācija:

Linda Freiberga

27011706