izdrūkāt

"Jaunība”

Nometnes norises vieta: BJC “Jaunība”

Norises laiks: 14.06.2021. - 08.07.2021.(strādās 19.06., nestrādās 23.06.,24.06.,25.06.)

Nometnes norises adrese: Tautas iela 7, Daugavpils

Сena: 92 EUR

Nometnes tematika: „Daugavpils – mana pilsēta”

Bērnu vecums: 8 - 13

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Cilvēku skaits: 60

Nometnes mērķis:
Veicināt bērnu garīgo, fizisko un kustību prasmju un iemaņu attīstību, sociālo prasmju veidošanos sporta un radošajās nodarbībās, radot priekšstatu par veselīgu un vispusīgu dzīvesveidu un personību, kura ir spējīga sadarboties ar pārējiem savu mērķu sasniegšanai.

Nometnes uzdevumi:

-Sporta spēles “Pilsētiņas ieņemšana” , jautrie starti, attīstīt bērnos interesi par sporta spēlēm;
-Spēle “Scavenger hunt”(Stropos),veicināt saskarsmi bērnu vidū, attīstīt spējas komunicēties;
-Tūrisma diena (Stropu mežā), veselīga dzīves veida propagandēšana;
-„Mums ciemos „Jaunsargi”, paplašināt zināšanas par tautas tradīcijām, kultūras dzīvi, ģeogrāfiju un vēsturi;
-Ekskursijas pa pilsētu;
-Spēle “Ceļojums pa Latviju!”;
-Spēle “Droša vasara! ”, attīstīt bērnos interesi par mūsdienu dzīves notikumiem;
-Zīmējumu konkurss „Daugavpils svētki!”;
-BJC ”Jaunība” radošas darbnīcas nodarbošanās;
-Pulciņu nodarbības.

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

Spēle “Daugavpils manā sirdī!” šo dienu ietvaros bērni minēs mīklas, rīkos viktorīnu, atbilstoši tematikas nosaukumam tautas tradīcijām, kultūras dzīvi, ģeogrāfiju un vēsturi;
Jautrie starti ”Mēs esam sportisti Daugavpilī!” šo dienu (rīkos stafetes; tiks organizētas sporta un izklaides spēles;
Sporta spēle “Pilsētiņas ieņemšana”, komandas spēle, kura attīstīt prasmi sadarboties vienotā komandā;
Zīmējumu konkurss „Daugavpils svētki!”;
Tūrisma diena (Stropu mežā) un spēle “Scavenger hunt”(Stropos) šīs dienas ietvaros audzinātāja ar bērniem rīkos pikniku; runās par ēdienu uzturu, spēlēs spēli, kur ir jāiejūtas ārsta lomā, izspēlēs etīdes;
Spēle “Droša vasara! ” rīkos aktivitātes par bērnu drošību, spēlēs intelektuālās un atjautības spēli; veidos rokdarbus (izmantojot dabas materiālus).

Nometnes apmeklējuma vietas:

Ekskursijā dienu ietvaros bērni dosies pastaigā un izpētīs Daugavpils pilsētas parkus, apmeklēs Daugavpils pilsētas estrādi;
Biedrība „LATGALES AIRĒŠANAS UN TŪRISMA CENTRS”
Daugavpils cietoksnis;
Piedzīvojuma parka ”Tarzāns” apmeklējums;
Biedrība „Energy School”
Glābšanas dienests;
Biedrība „LATGALES AIRĒŠANAS UN TŪRISMA CENTRS” (laivas)
Zoodārza apmeklējums;
Nometnē viesosies Jauniešu neformālā izglītības centra biedrības;
2 ekskursijas ārpus pilsētas-
07.07. Rīga
29.06. Mazā Sigulda
Kā arī ekskursijas pa pilsētas uzņēmumiem un iestādēm, kuri labprāt pieņems nometnes dalībniekus.

Dienas kārtība:

8.00 – 9.00 pulcēšanās / tikšanās
9.00- 9.30 rīta rosme
9.30 – 10.00 brokastis
10.00– 12.00 Pulciņu nodarbības, radošās darbnīcas, laivošana ezerā;
12.30 – 14.00 – pusdienas
14.30– 17.00 – izklaides, ekskursijas, laika pavadīšana nometnes telpās un ārpus tām
16.00 – 16.30 – launags
17.00 - ceļš uz mājam

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, kas ir saistīta ar ekskursijām, apmeklējumiem, ar laikapstākļu maiņu, kā arī ar Covid-19 situāciju Latvijā, lai nometnes programma būtu kvalitatīva un atbilstoša bērniem un jauniešiem.

Informācija par nometnes vadītāju
Tatjana Smirnova
29208380 sta@inbox.lv