izdrūkāt

“Jaunība”

Nometnes norises vieta: BJC “Jaunība”

Norises laiks: 04.06.2018. - 29.06.2018.

Nometnes norises adrese: Tautas iela 7, Daugavpils

Сena: 91 EUR

Nometnes tematika: „Daugavpils – mana pilsēta”

Bērnu vecums: 8 - 13

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Cilvēku skaits: 60

Nometnes mērķis:
Nometnes galvenais mērķis ir veicināt bērnu garīgo, fizisko un kustību prasmju un iemaņu attīstību, sociālo prasmju veidošanos sporta un radošajās nodarbībās, radot priekšstatu par veselīgu un vispusīgu dzīvesveidu un personību, kura ir spējīga sadarboties ar pārējiem savu mērķu sasniegšanai.

Nometnes uzdevumi:

- Spēle “Ceļojums pa Latgali!”, ”Daugavpils – mana pilsēta” , Mums ciemos „Jaunsargi” -paplašināt zināšanas par tautas tradīcijām, kultūras dzīvi, ģeogrāfiju un vēsturi.
- Spēle “Droša vasara! ”, „Esi vesels!” - attīstīt bērnos interesi par mūsdienu dzīves notikumiem;
- Tūrisma diena (Stropu mežā) - veselīga dzīves veida propagandēšana;
- Jautrie starti ”Mēs esam sportisti Daugavpilī!” - attīstīt bērnos interesi par sporta spēlēm;
- Zīmējumu konkurss „Daugavpils –mana pilsēta!” - ekskursijas pa pilsētu (Zoodarzs, Cietoksnis, pilsētas uzņēmumi) - attīstīt bērnos interesi par savu pilsētu, paplašināt zināšanas par kultūras dzīvi, ģeogrāfiju un vēsturi;
- Spēle “Scavenger hunt” (Stropos) - veicināt saskarsmi bērnu vidū, attīstīt spējas komunicēties;
- Konkurss “Pop – klips 2018!” - pilnveidot bērnu talantus, iemācīt bērnus strādāt darbu grupās, sadarbojoties ar saviem vienaudžiem;
- Konkurss “Miss un Misters Jaunība 2018” - personības estētiska audzināšana, pilnveidot bērnu talantus;

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

- Spēle “Droša vasara! ”; rīkos aktivitātes par bērnu drošību , spēlēs intelektuālās un atjautības spēli; veidos rokdarbus (izmantojot dabas materiālus).
- Spēle “Mana Latvija!” šo dienu ietvaros bērni minēs mīklas, rīkos viktorīnu, atbilstoši tematikas nosaukumam tautas tradīcijām, kultūras dzīvi, ģeogrāfiju un vēsturi.
- Jautrie starti ”Mēs esam sportisti Daugavpilī!” šo dienu ietvaros rīkos stafetes; tiks organizētas sporta un izklaides spēles ;
- Tūrisma diena (Stropu mežā) un spēle “Scavenger hunt” (Stropos) - šo dienu ietvaros audzinātāja ar bērniem rīkos pikniku; runās par ēdienu uzturu, spēlēs spēli, kur ir jāiejūtas ārsta lomā, izspēlēs etīdes;
- Konkurss “Pop – klips 2018!” un Konkurss “Miss un Misters Jaunība 2018”, dalībnieki piedalīsies konkursā, paradīs savus talantus, radošos darbus un zināšanas. Bērni tiks mācīti strādāt grupās, sadarbojoties ar saviem vienaudžiem.

Nometnes apmeklējuma vietas:

Daugavpils zinātkāres centrs „Zino”;
Daugavpils pilsētas kinoteātris „Silver Screen”;
Glābšanas dienests un vizināšanas ar laivām ;
Ekskursijā dienu ietvaros bērni dosies pastaigā un izpētīs Daugavpils pilsētas parkus, apmeklēs Daugavpils pilsētas estrādi;
Daugavpils cietoksnis;
SIA “Daugavpils ūdens” (Jaunforštadte);
Latgales Centrālā bibliotēka;
Daugavpils Māla mākslas centrs;
Ekskursija uz tramvaju pa pilsētu;
Nometnē viesosies Jauniešu neformālā izglītības centra biedrības

Ekskursija ārpus pilsētas - 28.06.

Kā arī ekskursijas pa pilsētas uzņēmumiem un iestādēm, kuri labprāt pieņems nometnes dalībniekus.

Dienas kārtība:

8.00 – 9.00 - pulcēšanās / tikšanās
9.00- 9.30 - rīta rosme
9.30 – 10.00 - brokastis
10.00– 12.00 - pulciņu nodarbības, nodarbošanās radošās darbnīcas
12.30 – 14.00 - pusdienas
14.30 – 17.00 - izklaides, ekskursijas, laika pavadīšana nometnes telpās un ārpus tām
16.00 – 16.30 - launags
16.30 -17.00 – rotaļas un spēles

Informācija par nometnes vadītāju
Tatjana Smirnova
29208380 sta@inbox.lv