izdrūkāt

Dienas nometne “Jaunība”

Nometnes norises vieta: BJC “Jaunība”

Norises laiks: 03.06.2019. - 28.06.2019.

Nometnes norises adrese: Tautas iela 7, Daugavpils

Сena: 90 EUR

Nometnes tematika: „Daugavpils – mana pilsēta”

Bērnu vecums: 8 - 13

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Cilvēku skaits: 60

Nometnes mērķis:
Nometnes galvenais mērķis ir veicināt bērnu garīgo, fizisko un kustību prasmju un iemaņu attīstību, sociālo prasmju veidošanos sporta un radošajās nodarbībās, radot priekšstatu par veselīgu un vispusīgu dzīvesveidu un personību, kura ir spējīga sadarboties ar pārējiem savu mērķu sasniegšanai.

Nometnes uzdevumi:

- Spēle “Latvija manā sirdī”!”;
- Spēle “Ceļojums pa Latgali!”;
- „Mums ciemos „Jaunsargi”", paplašināt zināšanas par tautas tradīcijām, kultūras dzīvi, ģeogrāfiju un vēsturi;
- Spēle “Droša vasara! ”, attīstīt bērnos interesi par mūsdienu dzīves notikumiem;
- Tūrisma diena (Stropos mežā), veselīga dzīvesveida propagandēšana;
- Spēle “Scavenger hunt” (Stropos),veicināt saskarsmi bērnu vidū, attīstīt spējas komunicēties;
- Jautrie starti ”Mēs esam sportisti Daugavpilī!”, attīstīt bērnos interesi par sporta spēlēm;
- Zīmējumu konkurss „Daugavpils –mana pilsēta!”,
- Konkurss “Pop – klips 2019!”, pilnveidot bērnu talantus, iemācīt bērnus veikt darbu grupās, sadarbojoties ar saviem vienaudžiem;
- Konkurss “Miss un Misters Jaunība 2019”, personības estētiska audzināšana, pilnveidot bērnu talantus;
- Ekskursija pa pilsētu ( Zoodārzā, Cietoksnī, pilsētas uzņēmumi, zinātkāres centra "Zinoo" apmeklējums, piedzīvojuma parka ”Tarzāns” apmeklējums, kinoteātra „Siverscreen” apmeklējums u.c), attīstīt bērnos interesi par savu pilsētu, paplašināt zināšanas par kultūras dzīvi, ģeogrāfiju un vēsturi;
- BJC ”Jaunība” radošas darbnīcas nodarbošanās;
- Pulciņu nodarbības.

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

Spēle “Droša vasara! ”, rīkos aktivitātes par bērnu drošību, spēlēs intelektuālās un atjautības spēles, veidos rokdarbus (izmantojot dabas materiālus).
Spēle “Latvija manā sirdī!”, šo dienu ietvaros bērni minēs mīklas, rīkos viktorīnu, atbilstoši tematikas nosaukumam, tautas tradīcijām, kultūras dzīvi, ģeogrāfiju un vēsturi.
Jautrie starti ”Mēs esam sportisti Daugavpilī!”, šo dienu rīkos stafetes, tiks organizētas sporta un izklaides spēles.
Tūrisma diena (Stropos mežā) un spēle “Scavenger hunt” (Stropos), šīs dienas ietvaros audzinātāja ar bērniem rīkos pikniku, runās par ēdienu uzturu, spēlēs spēli, kur ir jāiejūtas ārsta lomā, izspēlēs etīdes.
Konkurss “Pop – klips 2019!” un Konkurss “Miss un Misters Jaunība 2019”, dalībnieki piedalīsies konkursā, bērni parādīs talantus. Radošie darbi un zināšanas iemācīs bērnus veikt darbu grupās, sadarbojoties ar saviem vienaudžiem.

Nometnes apmeklējuma vietas:

Piedzīvojuma parks ”Daugavpils Tarzāns”
Zinātkāres centrs „ZINOO Daugavpils”
Kinoteātris „Silverscreen”
Daugavpils zoodārzs
Glābšanas dienests un vizināšanas ar laivām
Ekskursijas ietvaros bērni dosies pastaigā un izpētīs Daugavpils pilsētas parkus, apmeklēs Daugavpils pilsētas estrādi
Daugavpils cietoksnis
SIA “Daugavpils ūdens” (Jaunforštadte)
Latgales Centrālā bibliotēka
Ekskursija ar tramvaju pa pilsētu
Nometnē viesosies Jauniešu neformālā izglītības centra biedrības
Ekskursija ārpus pilsētas – 26.06.

Dienas kārtība:

8.00 – 9.00 – pulcēšanās / tikšanās
9.00 – 9.30 – rīta rosme
9.30 – 10.00 – brokastis
10.00 – 12.00 – Pulciņu nodarbības, nodarbošanās radošās darbnīcas, laivošana ezerā
12.30 – 14.00 – pusdienas
14.30 – 17.00 – izklaides, ekskursijas, laika pavadīšana nometnes telpās un ārpus tām
16.00 – 16.30 – launags
17.00 – ceļš uz mājām

Informācija par nometnes vadītāju
Tatjana Smirnova
29208380 sta@inbox.lv