Plakats_daugavpills_lv_453__original

Praktiskais radošums NVO darbībā –

Lai ko tu domā, domā CITĀDI!

2017.gada 9.oktobrī 17:30-20:30
Daugavpils vācu kultūras biedrībā ERFOLG (Daugavpilī, Mihoelsa ielā 7-1a)

Latvijā ir reģistrētas vairāk nekā 20 000  NVO, kas dod iespēju Latvijas iedzīvotājiem kļūt pilsoniski aktīviem un iesaistīties sabiedriskā labuma vairošanā. Tai pat laikā vairums organizāciju īsteno līdzīgas aktivitātes, kas prasa papildus pūles salīdzinoši izvēlīgās mērķauditorijas piesaistei. Daudzi eksperti uzskata, ka panākumus ar klasiskajām metodēm vairs nevar panākt. Jaunas kompetenču kombinācijas, NVO aktīvistu praktiskais radošums un ikdienā pieejamo tehnoloģiju kopums ir katras organizācijas palīgs gan pareizajās izvēlēs, gan darbā ar stratēģiskajiem izaicinājumiem, tostarp mērķauditorijas piesaisti.

Kā būt mūsdienīgam un tapt pamanītam XXI gadsimtā? Kā savu izcelsmi un kultūru varat padarīt par jēgpilnu sabiedroto XXI gadsimtā? Kas ir mūsu „negodīgā” konkurences priekšrocība (unfair advantage) un ‘parastu lietu neparasts pielietojums’? Kā šajā „informācijas troksnī” un visaptverošo risinājumu pasaulē palikt pamanītiem to acīs, kas mums ir svarīgi?

Atbildes praktisko pusi iepazīsim Radošajā NEdarbnīcā, kuras mērķis ir identificēt vācu kultūras bierību un citu mazākumtautību organizāciju „negodīgās” konkurences priekšrocības NVO sektorā Latvijā, aktualizēt stratēģiskos izaicinājumus un izprast savu pozicionējumu pārmaiņu sabiedrībā, kā arī, izmantojot dažādas radošās domāšanas pieejas, stiprināt mazākumtautību kompetences un organizatorisko kapacitāti.

Radošās NEdarbnīcas mērķis: gūstot iedvesmu no piemēriem un izmantojot radošās domāšanas metodes, rosināt mazākumtautību organizāciju pārstāvjus izvērtēt savus iekšējos resursus jaunās dimensijās un praktiski pielietot tos radošu risinājumu izstrādei, tādejādi rosinot pārmaiņas domāšanas procesā.

 

Radošās nometnes apmeklējuma rezultātā dalībnieki spēs patstāvīgi:

o apzināties savus iekšējos nemateriālos resursus,

o produktīvāk izmantot savu radošumu profesionālo mērķu sasniegšanai,

o izveidot savu „zelta komandu” projektu attīstībai,

o stiprināt tādus netradicionālus organizācijas resursus kā drosme, radošums, novatorisms,

o izmantot starpdisciplināro pieeju koprades procesā,

o orientēties jaunu risinājumu testēšanas procesā.

 

Radošo NEdarbnīcu vada: Vita Brakovska, MBA (biedrība ZINIS)

· 1000+ izstrādāti un vadīti pasākumi indivīdu radošo spēju aktivizēšanai

· 10+ gadu pieredze ikdienas darbā ar Latvijas radošajiem uzņēmumiem

· 15+ gadu pieredze NVO darbā Latvijā

· Eiropas Komisijas atzinība par LIAA nacionālā konkursa „Ideju kauss” ieviešanu

· starptautiska pieredze radošās domāšanas rosināšanā Baltijā un NVS valstīs

· Britu padomes radošās domāšanas metodes „Nākotnes pilsētas spēle” vadītāja

· vada uzņēmumu, kas ražo koka gludināmos dēļus „Gludināmais koks” Latvijā

 

programma

Mazākumtautību NVO Radošā NEdarbnīca

Praktiskais radošums NVO darbībā –

Lai ko tu domā, domā CITĀDI!

2017.gada 9.oktobrī 17:30-20:30
Daugavpils vācu kultūras biedrībā ERFOLG (Daugavpilī, Mihoelsa ielā 7-1a)

 

17:00

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, kafija

17:30

Ievads – iepazīšanās ar eksperti un dalībniekiem

 

Praktiskais radošums un pārmaiņu sabiedrība. NVO radošās kapacitātes celšana

· praktiskais radošums katrā no NVO - mīti un patiesība

· “inovācijas lēcas” nevalstiskajā sektorā un 10 sabiedrības attīstības supertendences

· iedvesmas avoti radošiem risinājumiem

 

Darbs komandās: “Zāles metode” – modinam NVO radošo GURU!

 

Radoša un mūsdienīga organizācija. NVO organizatoriskās kapacitātes celšana

· „Eža kažociņa stratēģija” – ko varam aizņemties no privātā sektora?

· parastu lietu neparasts pielietojums darbā ar NVO mērķa grupām

· Ostervaldera pieeja efektīvākai darbības stratēģijas veidošanai

· kurš un kā mūsdienās lasa projektu pieteikumus?

 

Darbs komandās: “Ērģeļu metode” – veidojam organizācijas nākotnes stratēģiju!

 

Pauze, izkustēšanās un kafija

 

Grūti izgudrot ko jaunu? Izmanto jaunas pieejas NVO tēla stiprināšanā!

· „Starta komplekts” organizācijas līdera pozīciju formulēšanai

· O.Rubenis: trīs lietas, kam jābūt ikvienā NVO idejā

· darbs ar mūsdienu jaunatni un pašvaldību – kas ir viņu jaunā motivācija?

 

Darbs komandās: “Ortodoksālā metode” – veidojam jaunus konceptus!

 

Darbs komandās: “SCAMPER metode” – dažādojam NVO resursu portfolio!

20:20-20:30

Radošās NEdarbnīcas izvērtējums un noslēgums

 

Nāc un izmēri savu radošuma līmeni –

pārliecinies, ka arī TU spēj POZITĪVI pārsteigt ar savām IDEJĀM un KOMPETENCĒM!

Pasākumu  finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projekts “Atbalsts mazākumtautību NVO kapacitātei, sadarbībai un līdzdalībai”, līgums Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/026/19