. Biedrības galvenās prioritātes ir:

- vācu valodas popularizēšana (veiksmīgi darbojas vācu valodas kursi, kas ir kļuvuši populāri vācu biedrības un Daugavpils iedzīvotāju vidū, biedrībai ir arī sava bibliotēka, kuru var izmantot visi, kam ir interese par vācu kultūru);

- vāciešu tradīciju un kultūras popularizēšana (biedrībā ir muzikālais ansamblis „Loreley”, kā arī bērnu muzikālā grupa „Stern”, par tradīcijām kļuvuši daudzi svētki un pasākumi u.c. veiksmīgi organizētas aktivitātes);

- vācu vēstures pētīšana Dienvidaustrumlatvijas reģionā (ir izveidojies novadpētniecības klubs, kas nodarbojas ar reģiona vācu kultūras mantojuma apsekošanu un izpēti, kā arī iegūto materiālu apkopošanu un arhivēšanu turpmākai pētnieciskai darbībai un sabiedrības izglītošanai).