Jauniešu dome

Jauniešu domes mērķis ir nodrošināt Daugavpils pilsētas jaunatnes interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, kā arī sekmēt pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni, veicināt jauniešu personīgo izaugsmi un pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, politiskajā un kultūras jomā - vietējā, valsts un starptautiskā mērogā.

Jauniešu domes sastāvs:

 • 1.prezidents_thumb
  Nikita Bortnikovs
  Prezidents
  Tālr.: 27867245
  n.bortnikovs@inbox.lv
 • 2.vice-prezidente_thumb
  Milana Kravale
  Viceprezidente
  Tālr.: 26805588
  milanakravale@gmail.com
 • 3.sekret%c4%81re_-_protokoliste_thumb
  Oļesja Šulja
  Sekretāre-protokoliste
  Tālr.: 20908066
  osulja68@gmail.com
 • 4.sabiedrisko_attiec%c4%abbu_koordinatore_thumb
  Līga Stašanova
  Sabiedrisko attiecību jautājumu koordinatore
  Tālr.: 26407588
  ligastasanova@inbox.lv
 • 5._kult%c5%abras_jaut%c4%81jumu_koordinatore_thumb
  Jekaterina Čornobiļa
  Kultūras jautājumu koordinatore
  Tālr.: 28342390
  nakonec19@inbox.lv
 • 6.sporta_un_vesel%c4%abbas_jaut%c4%81jumu_koordinatore_thumb
  Jūlija Soldatenkova
  Sporta un veselības jautājumu koordinatore
  Tālr.: 25521519
  yulyas@inbox.lv
 • 7.izgl%c4%abt%c4%abbas_jaut%c4%81jumu_koordinatore_thumb
  Alise Oļeņina
  Izglītības jautājumu koordinatore
  Tālr.: 20482237
  a.more17f@gmail.com
 • 8.att%c4%abst%c4%abbas_un_sadarb%c4%abbas_jaut%c4%81jumu_koordinatore_thumb
  Ksenija Golovataja
  Attīstības un sadarbības jautājumu koordinatore
  Tālr.: 26905820
  K-golovataja@inbox.lv