15.-19. jūlijā apvienojās apmācībam divas organizācijas: DU VVC, BJC”Jaunība” grupas „Treneri” aktīvi dalībnieki, kuri nodarbojas ar veselības saglabāšanas jautājumiem un Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils nodaļas jaunieši.

Kuru mērķis bija iegūt gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas sekojošas tēmas:

  • Veselības riski un drošība sadzīvē, uz ielas, dabā;
  • Pirmā palīdzība;
  • Pazuduši meklēšana un palīdzība ekstremālos apstākļos.

Pie mums viesojās, kā arī, Lietuvas Sarkanā Krusta pārstavi Marina Korkut un Romāns Gaivaronskis, kuri divu dienu laikā mūs apmācīja kā pareizi orientēties mežā un sniegt pirmo palīdzību ārkārtējās situācijās.

Patīkami bija tas, ka nodarbības, lielākoties, notika brīvā daba un visvērtīgākais ir mūsu šodienas praktiskas iegūtas zināšanas, ko mēs pielietojam darbā ar jauniešiem: dodot tas zināšanas un pieredzi tālāk.

Patika, ka bija arī brīvais laiks, ko mēs lietderīgi izmantojam atklājot savstarpējos cilvēku talantus.

Vasiļonoka J. – grupa „Treneri”, DU VVC un LSK jaunieši