Izglitibas_un_zinatnes_ministrija_logo_original

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumos Nr.1047 „Jaunatnes lietu speciālistu apmācības kārtība" noteiktās prasības par pašvaldību jaunatnes lietu speciālistu apmācībām, ir apstiprināts atklāta konkursa „Pretendentu atlase dalībai jaunatnes lietu speciālistu apmācībās" nolikumspieteikšanās veidlapa un vērtēšanas kritēriji!

Pieteikuma iesniegšanas termiņš – 2014.gada 15.janvāris (pasta zīmogs), pieteikuma veidlapu vienlaikus nosūtot arī uz epasta adresi liva.krieva@izm.gov.lv.