Šīs vasaras brīvlaikā Daugavpils Domes Jaunatnes departaments kopā ar pašvaldības uzņēmumiem iekārtos darbā vairāk kā 1000 skolnieku un apmēram 75 pedagogus. Vairāk kā 800 bērni atpūtīsies vasaras nometnēs. Jauniešu darbs Daugavpilī sākās 1. jūnijā un noslēgsies augusta beigās. Jaunieši tiek iekārtoti darbā deviņos pašvaldības uzņēmumos, kā arī skolās.

Strādāt gribētāji sadalīti divās vecuma grupās: 13-14 gadīgie, strādā 4 stundas dienā, kuri nodarbināti skolās un 14-19 gadīgie, kuri nodarbināti pašvaldības uzņēmumos un strādā 7-8 stundas dienā. Skolās šovasar strādā 380 pusaudži. Nostrādājot 9 darba dienas pusaudži saņem 42 latus pēc nodokļu nomaksas.

Jaunieši (15-19 gadi) strādā 10 darba dienas un saņem 68-69 latus pēc nodokļu nomaksas. Nodarbināti būs 735 jaunieši.

Pašvaldības uzņēmumos jaunieši tiek nodarbināti palīgdarbos. Pilngadīgie veic nopietnākus darbus, piemēram, “Tramvaju uzņēmumā”- uzkopj tramvaja sliedes, citi kopj parkus, skvērus, puķu dobes, tīra telpas. Visi šie darbi prasa lielu atbildības sajūtu un pacietību. Tā ir ļoti svarīga pašvaldības programma, kas pilda vairākas funkcijas- sniedz darba iemaņas, priekšstatu par algotu darbu, māca atbildību un tas ir liels atspaids ģimenes budžetam, īpaši sarežģītajos ekonomiskajos apstākļos, kad ir liela sociālā spriedze.

Otrs darba virziens Jaunatnes departamentā ir vasaras nometņu organizēšana. Jūnijā darbojās 11 nometnes. Tās domātas bērniem līdz 15 gadiem, bet ir nometnes arī pirmskolas vecuma bērniem- 6-7 gadi, kas ļoti palīdz sagatavoties skolas gaitām.

Daugavpils pašvaldību šajā jomā atbalsta dažādas sabiedriskās organizācijas, kuras arī rīko vasaras atpūtas nometnes, pārsvarā tematiskās, tādas kā skauti un gaidas, daivings. Jūnijā nometnēs atpūtās 645 bērni.

Jūlijā un  augustā atpūtīsies 360 bērni. Šajos mēnešos mazāk bērnu piesakās nometnēs, jo vecākiem sākas atvaļinājumu laiks.