Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – ministrija) aicina pieteikties biedrības, kas veic darbu ar jaunatni dalībai informatīvā seminārā par kārtību, kādā biedrības tiek ierakstītas jaunatnes organizāciju sarakstā. Saskaņā ar Jaunatnes likuma 6.panta pirmo daļu jaunatnes organizācija ir Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta un jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstīta biedrība. Tātad tikai tā biedrība, kas ir ierakstīta jaunatnes organizāciju sarakstā tiek uzskatīta par jaunatnes organizāciju.

Ministrija informē, ka saskaņā ar Jaunatnes likuma 6.panta otro daļu ir izstrādāti un apstiprināti 2011.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.188 „Noteikumi par jaunatnes organizāciju sarakstā iekļaujamajām ziņām un kārtību, kādā biedrības ierakstāmas jaunatnes organizāciju sarakstā” (turpmāk – noteikumi).

Noteikumi:

  1. nosaka, ka biedrība, lai to ierakstītu jaunatnes organizāciju sarakstā iesniedz ministrijā iesniegumu, atbilstoši noteikumu pielikumam;
  2. nosaka iesnieguma izskatīšanas kārtību, kā arī lēmuma pieņemšanas kārtību par biedrības ierakstīšanu jaunatnes organizāciju sarakstā vai atteikumu ierakstīt biedrību jaunatnes organizācijas sarakstā;
  3. nosaka, kādas ziņas par jaunatnes organizāciju ir iekļaujamas jaunatnes organizāciju sarakstā;
  4. nosaka, kādos gadījumos biedrība ir izslēdzama no jaunatnes organizāciju sarakstā;
  5. paredz, ka jaunatnes organizāciju sarakstā iekļautā informācija būs publiski pieejamā ministrijas mājas lapā internetā.

Ņemot vērā minēto ministrija, organizē informatīvu semināru biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni par kārtību, kādā biedrības tiek ierakstītas jaunatnes organizāciju sarakstā, demonstrējot labās prakses piemērus un izplatītākās kļūdas biedrību statūtos, kas atvieglos biedrību statūtu sakārtošanu un jaunatnes organizācijas statusa iegūšanu. Semināri tiek plānoti 2012.gada 18.aprīlī, 18.maijā un 18.jūnijā no plkst.15:00 līdz plkst.16:00 ministrijas Lielajā zālē (2.stāvā), Rīgā, Vaļņu ielā 2.

Dalība seminārā ir bezmaksas.

Lai pieteiktos dalībai minētajā seminārā aicinām līdz š.g. 10.aprīlim aizpildīt pieteikuma anketu:http://ejuz.lv/jaunatnesorganizacija

Kontaktinformācija:

Evija Čudare
Izglītības un zinātnes ministrijas
Politikas koordinācijas departamenta
Jaunatnes politikas nodaļa
+371 67047981
evija.cudare@izm.gov.lv

Informācija pēc http://izm.izm.gov.lv