Nometne-17-001_max_original

Daugavpilī vasaras mēnešos darbosies bērnu un jauniešu vasaras nometnes, kuras organizē DVPI "Jaunatnes lietu un sporta pārvalde". Būs pieejamas divdesmit viena dienas un viena diennakts nometne. Kopumā nometnes varēs apmeklēt 990 bērni un jaunieši vecumā no 6 līdz 15 gadiem, lai gan attiecīgās nometnes dalībnieku vecums tiks noteikts katras nometnes programmā.

Šogad, tai skaitā, tiks rīkota arī dienas nometnes MIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "SAULES SKOLA” unDaugavpils Inovāciju centrā, kur bērni un jaunieši varēs radoši izpausties.

Reģistrācija uz bērnu un jauniešu vasaras nometnēm notiks elektroniski mājaslapāhttps://jaunatne.daugavpils.lv/sadaļā “Nometnes”, kur pēc2024.gada 10.martaikviens interesents varēs iepazīties arī ar nometnes periodiem un programmām.

Tāpat kā pērn, arī šogad bērniem un jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm, reģistrējoties uz vasaras nometnēm, tiks piešķirta prioritāte. Katrā no 22 nometnēm viņiem tiks rezervēti 20% no kopējā vietu skaita.

Vēršam uzmanību, ka bērniem un jauniešiem irjābūtdeklarētiem Daugavpils valstspilsētas teritorijā uz reģistrācijas brīdi. 2025.gadā, reģistrējoties vasaras nometnēm deklarācijai Daugavpils valstspilsētas teritorijā jābūt vismaz 1 gadam.

Tāpat vēršam uzmanību, ka reģistrēties iespējams vairākāь nometnēm, saliekot prioritātes, tomēr piedalīties var tikai 2 nometnēs. 

Reģistrācija daudzbērnu ģimenēm sāksies 2024.gada 16.martā plkst. 10.00 un turpināsies līdz 22.martam (ieskaitot).

Pārējiem bērniem un jauniešiem reģistrācija uz vasaras nometnēm sāksies 2024.gada 6.aprīlī plkst. 10.00.Bērni un jaunieši no daudzbērnu ģimenēm var reģistrēties arī otrajā kārtā, bet šajā gadījumā pieteikums tiks izskatīts rindas kārtībā.