345535898_613044893878451_477138789811115524_n_original

No 9. – 12.maijam Daugavpils jaunatnes lietu speciālisti Gunita Vanaga un Ingmārs Zvirgzdiņš piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā “Youth And Environment – What Are We Doing?” Paņevežā, Lietuvā projekta “Green up” ietvaros. Aktivitātē piedalījās arī jaunatnes jomas pārstāvji no Lietuvas, Bulgārijas, Itālijas, Slovēnijas, Ungārijas un Spānijas.

Brauciena dalībnieki dalījās pieredzē par zaļā kursa veidošanu jaunatnes politikas attīstīšanai vietējā līmenī, smēlās pieredzi no vietējām organizācijām un ekspertiem ekoloģisko ieradumu ieviešanā jaunatnes darbā un zaļās domāšanas popularizēšanu jauniešu vidū. Brauciena ietvaros tika apmeklētas arī organizācijas, kuras savā darbā izmanto zaļās domāšanas principus un dalījās ar projekta dalībniekiem ar saviem veiksmes stāstiem un pastāstīja par grūtībām šīs pieejas ieviešanā.

Projekta ietvaros Daugavpils pārstāvji ieguva nepieciešamās zināšanas un smēlās idejas zaļākas jaunatnes politikas veidošanai Daugavpilī un jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrādei.