Untitled_attachment_00007_page-0001_original

Aicinām jauniešus piedalīties interaktīvā pasākumā jauniešiem "Kultūrpratība- atslēga kultūras daudzveidības iepazīšanai" š.g. 9.maijā Daugavpilī.

Norises vieta: Marka Rotko mākslas centrs.
Plānotais semināra laiks plkst.11:30-15:00.
Ierašanās, kafija un uzkodas no plkst.11:00.
Dalībnieki: jaunatnes organizāciju vadītāji un aktīvisti, skolu jaunieši.

DARBA KĀRTĪBA
Semināra atklāšana.
UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa- Sarma.

Jaunā metodiskā materiāla jauniešu kultūrpratības veicināšanai prezentēšana. Izglītības iniciatīvu centra direktore Daiga Zaķe, Dr. paed.

Ievads tēmā „Kultūras mantojuma digitalizācija un digitālā satura radīšana kultūras daudzveidības aktualizēšanai un starpkultūru dialogam”.
Daugavpils Universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu institūta Ilgtspējīgas izglītības centra pētniece Astrīda Skrinda, Dr.paed.

Interaktīva aktivitāte praktiskai kultūras mantojuma digitalizācijas izpētei Marka Rotko mākslas centrā.
Izglītības iniciatīvu centra semināra vadītāja Kristīne Liepiņa.

Reģistrācija - obligāta - https://ej.uz/kultūrpratība