340830117_245412704602292_719282951187973913_n_original

11.aprīlī jauniešu iniciatīvu centrā notika informatīvais pasākums “Jauniešu apmaiņas projekti”, kuru organizēja jaunatnes lietu speciāliste Iveta Bitte un jauniete no Ukrainas Veronika Sheldagaieva. Aktivitāte tika organizēta, balstoties uz iegūtām zināšanām mācībās “EYE Opener training course on empowerment in youth exchanges”, kas norisinājās Beļģijā no 21. – 26.februārim.

Pasākuma mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar jauniešu apmaiņas projektiem, projekta pieteikuma rakstīšanas būtību un problēmām, ar kurām var saskarties plānošanas procesā.

Pasākuma laikā:

• Pārbaudījām jauniešu zināšanas par apmaiņas projektiem;

• Apskatījām informatīvos materiālus, apspriedām tos, atbildējām uz jauniešu jautājumiem;

• Jaunieši darbojās grupās, plānoja jauniešu apmaiņas programmu;

• Grupas prezentēja savu darbu

Rezultāts: jaunieši tika vairāk ieinteresēti apmaiņas projektos, daži no tiem ir gatavi iesaistīties projektu rakstīšanā un piedalīties apmaiņās.

Mācības “EYE Opener training course on empowerment in youth exchanges” tika finansētas ar Eiropas Komisijas „Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.