337949389_1603120063490245_3177761302963719070_n_original

No 23. – 31.martam jaunatnes lietu speciālists Ingmārs Zvirgzdiņš piedalījās starptautiskajās apmācībās jaunatnes darbiniekiem, kuru mērķis bija pulcēt dažādu vecumu jaunatnes darbiniekus, lai veidotu starppaaudžu dialogu un dalītos pieredzē par jaunatnes darba organizēšanas procesu vietējās kopienās. Kopumā mācībās piedalījās 35 dalībnieki, kas pārstāvēja 11 Eiropas valstis.

Uzsvars tika likts arī uz metodēm, kuras iespējams izmantot jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaistei dažādās aktivitātēs. Projekta galvenais mērķis bija veidot jaunieša profilu, kas tiek definēts kā jaunietis ar ierobežotām iespējam. Balstoties uz jaunatnes darbinieku pieredzi, tika izstrādāta metožu kopa, kas ļauj veidot vidi jaunietim, kas palīdz viņam izkļūt no savas komforta zonas un piedalīties jauniešu aktivitātēs.

Tāpat šo mācību mērķis bija veicināt pieredzes apmaiņu starp jaunākajiem jaunatnes darbiniekiem un jau pieredzes bagātajiem un gados vecākiem jaunatnes lietu speciālistiem. Pamatā tika izmantotas neformālās izglītības metodes un mūsdienu pasaules jauniešiem aktuālas tendences, galveno jauniešu iesaistes motīvu atklāšanai.

Iegūtās zināšanas un metodes tiks pielietotas darbā ar jauniešiem Daugavpilī un palīdzēs veicināt jauniešu iesaisti dažāda veida aktivitātēs un pilsētas sabiedriskajā dzīvē.