Whatsapp_image_2023-03-14_at_18.56.45_original

No 20.februāra līdz 26.februārim jaunatnes lietu speciāliste Iveta Bitte kopā  ar jaunieti no Ukrainas Veroniku Sheldagaievu piedalījās starptautiskajā projektā “Eye Opener training course on empowerment in youth exchanges” Briselē.

Šīs mācības bija paredzētas tiem, kuri sper pirmo soļus starptautisko projektu pieteikumu sagatavošanā.  Mācību ietvaros tika sniegts ieskats ERASMUS+ programmā, liekot uzsvaru uz jauniešu apmaiņas projektiem kā instrumentu, kas veicinātu jauniešu iesaisti sabiedriskās aktivitātēs un audzinātu aktīvu pilsonisko sabiedrību.

Galvenie mācību mērķi bija:

· attīstīt nepieciešamās kompetences, lai organizētu jauniešu apmaiņu, balstoties uz neformālās izglītības principiem un e+ programmas kvalitātes standartiem;

· sniegt dalībniekiem iespēju izvērtēt savu mācīšanos un iepazīties ar Youthpass rīku;

· piedāvāt dalībniekiem iespēju atrast potenciālos partnerus turpmākajiem projektiem.

Projekta ietvaros iegūtās zināšanas tiks pielietotas praksē. Tuvākajā laikā Iveta ar Veroniku organizēs tikšanos ar jauniešiem, lai stāstītu par ERASMUS+ programmas iespējām.