334974615_9624924160854712_160983396205225043_n_original

No 22.februāra līdz 1.martam jaunatnes lietu speciālists Ingmārs Zvirgzdiņš piedalījās starptautiskajā projektā Ungārijā jaunatnes darbinieku mobilitātei “More Than Just Words”.

Projekta galvenie mērķi ir caur dzejas slama pieeju veidot kopīgu valodu ar jauniešiem, veicināt šīs pieejas izmantošanu kā neformālās izglītības instrumentu pieejā darbā ar jauniešiem, kā arī veicināt demokrātisko jauniešu iekļaušanu sabiedriskajā dzīvē izmantojot noteiktus dzejas slama instrumentus.

Jaunatnes darbinieku apmaiņas projekta ietvaros tika iegūtas zināšanas par jauniešu efektīvās iekļaušanas procesu, izspēlētas simulācijas spēles, gūtas zināšanas par aktīvu pilsonisko sabiedrību. Tāpat jaunatnes darbiniekiem bija iespējas apmeklēt vietējo slama dzejas klubu, gūt izpratni par dzejas atskaņām un dzejas ritmu un valodas izmantošanu, kā instrumentu efektīvai jaunatnes darba veicināšanai.

Iegūtās zināšanas projekta ietvaros tiks pielietotas jaunatnes darbā un jau 20.martā jaunieši vecumā no 15 – 25 gadiem tiek aicināti uz dzejas slamu Raiņa ielā 69.