1.reirs__original

Šo sestdien,4.martā, plkst.11.00 sāksies elektroniskā reģistrācija vasaras nodarbinātības  programmā 13-14 gadus veciem jauniešiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Daugavpils pašvaldībā. Reģistrācija notiks mājaslapā https://jaunatne.daugavpils.lv/ sadaļā „Nodarbinātība” un turpināsies līdz 8.martam (ieskaitot).

Pirms reģistrēšanās vasaras nodarbinātībai plkst.11.00 obligāti jāatjauno mājaslapa, lai lejā, zem anketas, parādītos poga “SŪTĪT PIETEIKUMU”. Reģistrējoties jāpievērš uzmanība personīgās informācijas datu aizpildīšanai – precīzi norādīt vārdu, uzvārdu, personas kodu.

Jauniešiem, kuriem ir daudzbērnu, maznodrošinātas, trūcīgas ģimenes statuss, būs prioritāte – katrāvispārējās izglītības iestādēun periodā ir paredzēti20 procenti no pamatsarakstā pieejamajām darba vietāmjauniešiem no daudzbērnu ģimenēm, kā arī20 procenti no pamatsarakstā pieejamajām darba vietām –jauniešiem, kuriem ir maznodrošinātas, trūcīgas ģimenes statuss.Gadījumā, ja pieteikumu būs vairāk nekā prioritāro vietu, tad neapstiprinātie pieteikumi tiks iekļauti kopējā sarakstā, ievērojot pieteikumu reģistrācijas laiku.

Rezultāti tiks publicēti 24.martā mājaslapā https://jaunatne.daugavpils.lv/

Pavisam savās skolās vecumā no 13 līdz 14 gadiem varēs strādāt 412 jaunieši. Darba vietu skaits izglītības iestādēs ir šāds:

Izglītības iestāde

Skolēnu skaits

JŪNIJS (01.06.-14.06.)

 

Daugavpils Iespēju vidusskola  (korpuss A)

40

Daugavpils 11.pamatsskola

12

JŪNIJS (02.06.-15.06.)

 

Daugavpils Zinātņu vidusskola

18

JŪNIJS (05.06.-16.06.)

 

Daugavpils Vienības pamatskola

12

Daugavpils Valsts ģimnāzija

15

Daugavpils Centra vidusskola

15

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija

20

Daugavpils Saskaņas pamatskola

25

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs

20

Daugavpils Valstspilsētas vidusskola (Tautas ielā 11)

25

Daugavpils Valstspilsētas vidusskola (Kauņas ielā 8)

30

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola (Valmieras ielā 5)

15

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola (Aveņu ielā 40)

25

Daugavpils Iespēju vidusskola  (korpuss B)

20

JŪNIJS (16.06.-30.06.)

 

Daugavpils Zinātņu vidusskola

18

 

 

AUGUSTS (01.08.-14.08.)

 

Daugavpils Zinātņu vidusskola

22

AUGUSTS (07.08.-18.08.)

 

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs

10

J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskola

13

Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskola (Aveņu ielā 40)

10

Daugavpils Centra vidusskola

10

Daugavpils Iespēju vidusskola  (korpuss B)

15

AUGUSTS (15.08.-28.08.)

 

Daugavpils Zinātņu vidusskola

22

KOPĀ

412

Papildus informācija:

Olga Jefremova

27096500