Whatsapp_image_2023-02-20_at_17.22.38_original

Lai jaunieši veidotos par sabiedrības locekļiem, kas aktīvi iesaistās, līdzdarbojas lēmumu pieņemšanas, nepietiek ar pieejamu informāciju pašvaldības mājas lapā par iespēju izteikt savas domas. Daugavpils pašvaldība, pilnveidojot jaunatnes politiku, februārī turpināja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes projekta “Dialogs nākotnei” aktivitātes. Šobrīd ir uzsāktas jauniešu domnīcas -  neformālas, taču tematiski virzītas tikšanās starp lēmumu pieņēmējiem, darba ar jaunatni veicējiem un jauniešiem. Komunikācijas ir risinājumu svarīgākais elements, kas ļaus papildināt, aktualizēt Daugavpils pilsētas pašvaldības izstrādāto jaunatnes politikas attīstības plānu.

Pirmā domnīca,pulcējot pilsētas jauniešus, notika Jauniešu iniciatīvu centrā. Jaukā atmosfērā jaunieši veica analīzi par jaunatnes darbu pilsētā, dalījās ar saviem iespaidiem un izteica rekomendācijas Daugavpils jaunatnes attīstības plānam.

1.  Līdzdalībasun iniciatīvu atbalsta virzienam jaunieši rekomendēja nodrošināt drošu vidi - jauniešu iniciatīvu (atbalsta) centra nepārtrauktu pieejamību, neformālās izglītības izglītojošu klubu regulāru darbību.  Ir nepieciešama, pieejama vieta, kur jaunieši var dalīties ar saviem plāniem un idejām, saņemt atbalstu un resursus to attīstīšanai. Tāpat tika aktualizēts izglītības iestādēs pieejamo fakultatīvu saturs, nepieciešams pievienot modernus fakultatīvus (psiholoģija, kriminālistika, kino industrija) vai radīt dažādu ekspertu piesaisti papildus izglītošanai. 

2.  Nodarbinātība un uzņēmējdarbības jomai jaunieši izvirzīja ideju par finanšupratības mācībām jau skolas programmā, lai jaunietis prastu plānot praktiski savu budžetu. Jaunieši izteica nepieciešamību palīdzēt jaunam uzņēmējam uzsākt mazo biznesu ar speciālistu padomiem, mentoringu. Nepārliecības un nezināšanas periodā būtiski ir dzirdēt jau veiksmīga uzņēmēja iedrošinājumu unpersonīgo pieredzi, piemēram, paruzņēmuma dibināšanu. Jaunieši vēlas, lai pilsētā būtu iespēja gūt darba pieredzi līdz 21 gadam.

3.  Atbalstošas vides un klimata virzienam jaunieši izvirzīja aktualitāti organizēt morālā un psiholoģiskā atbalsta tikšanās jauniešiem viegli uztveramā valodā,paaugstināt iedzīvotāju (ne tikai jauniešu)izpratni mentālās veselības, pašizaugsmes jomā, kas nodrošina dzīves kvalitāti. Jaunieši uzskata, ka pieaugušie neizprot depresijas patieso problēmu un bieži nezināšanas pēc norāda uz jauniešu slinkumu. Viena no idejām izskanēja arī par  reklāmas, informācijas apmaiņas nodrišināšanu, kas nonāk skolās un jauniešu centros, par iespējām palīdzēt viens otram.

Jauniešu rekomendācijas tiks izskatītas, apkopotas un ņemtas vērā Daugavpils jaunatnes attīstības plāna papildināšanai, kas ilgtermiņā radīs jauniešiem piemērotu vidi pilsētāun veicinās jauniešu palikšanu un atgriešanos pilsētā.

Projektsīstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.


Sagatavoja

Santa Upīte

Projekta vadītāja

santa.upite@jauniba.lv