Purple_red_illustration_business_goals_facebook_post__original

“Ar stiprām saknē Latvijā un Eiropā” ir jauniešu apmācību, līdzdalības un pieredzes apmaiņas platforma, kuras mērķis ir pavērt iespējas Latvijas jauniešiem apgūt prasmes līdzdarbībai savas pilsētas/novada, Latvijas un Eiropas dienas kārtības veidošanā. Programmas īstenošanas virsuzdevums Latgalē ir palīdzēt sagatavot Latgales jauniešiem pieteikumu Daugavpils kandidēšanai uz Eiropas jaunatnes galvaspilsētas statusu 2027.gadā.

Programma tiek īstenota ar Eiropas parlamenta deputātes Daces Melbārdes patronāžu, deputātei pašai aktīvi piedaloties pasākumos un esot aktīvā kontaktā ar jauniešiem, sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu “Vitae” un biedrību “Zinis”. Programmas īstenošanā nozīmīga loma ir Daugavpils pilsētas pašvaldībai, radot jauniešu iniciatīvām un pašpārvaldei labvēlīgu un rosinošu vidi. Tāpat neaizstājama ir Latgales jaunatnes lietu speciālistu un jaunatnes organizāciju līdzdalība.

Programmas uzdevumi:

- īstenot apmācības programmu līderības kompetenču apguvei vismaz 100 kontaktstundu apjomā. Apmācības programma tiek īstenota vairākos moduļos un tiek organizēta dažādās Latgales pašvaldībās. Apmācības nodrošina EP deputāte Dace Melbārde ar sadarbības partneriem;

- organizēt jauniešu domnīcas un seminārus par Latvijā un Eiropas Savienībā aktuālām tēmām: klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja, migrācija, starptautiskā drošība, ekonomikas stabilitātes un nodarbinātība, dezinformācija, izglītības transformācijas, digitalizācija, kultūras un valodu daudzveidība. Seminārus un domnīcas organizē paši jaunieši saņemot atbilstošu mentoru atbalstu;

- kopā ar jauniešiem apgūt un izspēlēt Nākotnes pilsētas spēli (pilsētas/kopienas dizainēšanas metode -FCG); spēle tiek integrēta jauniešu līderības mācību programmā dažādu moduļu apguves laikā;

- organizēt jauniešu vasaras nometni, iesaistot vietējos un Eiropas politiķus un ekspertus sarunā ar jauniešiem par Eiropas nākotnes veidošanas izaicinājumiem un dodot iespēju jauniešiem radīt jaunatnes programmu un pieteikumu Eiropas jaunatnes galvaspilsētai;

- veidot jauno līderu sadarbības tīklu Latvijā, mudinot veidot kopīgus sadarbības projektus (t.sk. Erasmus+ programmas ietvaros), kas vērsti uz sabiedrisko labumu, vienlaikus sniedzot atbalstu projektu izstrādei.

Dalība šajā programmā tiks nodrošināta 4 Daugavpils jauniešiem, ar kuriem tiks noslēgts līgums par dalību programmas aktivitātēs.

Dalībnieku atlases noteikumus vari atrast ŠEIT, kā arī ar plānoto aktivitāšu provizorisko programmu vari iepazīties ŠEIT.