M%c5%aazikas_grupas_(1)-min_original

 Vasaras mēnešos vēlamies kopā ar radošiem un muzikāliem jauniešiem, grupām sarīkot sev mazus svētkus. Vēlamies, aktivizēt jauniešu muzikālās grupas, radot svētku muzikālu atmosfēru Daugavpils iedzīvotājiem atpūtas vietās un dod iespēju pašām mūzikas grupām kļūt redzamākām un būt tuvākiem Daugavpils iedzīvotājiem.

Kopīgā tikšanās notiks 2023.gada 3.martā, plkst. 18:00, Jauniešu iniciatīvu centrā (Raiņa ielā 69). 

Pieteikties,varnosūtot grupas nosaukumu, kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis uze-pasta adresigunita.vanaga@jauniba.lvvai zvanot pa tālruni 20231327 (Gunita).

Sagatavoja:

Jaunatnes darbinieks

Gunita Vanaga

+371 20231327