1552466678102_original

4. janvārī jaunatnes lietu speciālisti Ingmārs Zvirgzdiņš un Iveta Bitte piedalījās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajā informatīvajā tiešsaistes seminārā “Jauniešu iespējas”, kura ietvaros tika sniegta informācija par jaunākajām izmaiņām ES programmu ERASMUS+  un Eiropas Solidaritātes korpuss  prioritātēm un projektu veidiem. Semināra ietvaros tika sniegta informācijas par jauniešu līdzdalības, jauniešu apmaiņas un solidaritātes projektiem.

Arī šodien, 5 janvārī, jaunatnes darbinieki turpina gūt jaunas zināšanās un piedalās informatīvajā seminārā Iespējas organizācijām.

2023.gadā programmas Erasmus+ jaunatnes jomas projektu finansēšanai un atbalsta aktivitāšu organizēšanai būs pieejami gandrīz 5.5 miljoni eiro. Šogad būs iespējams īstenot sekojošus Erasmus+ jaunatnes jomas projektus:

- jauniešu apmaiņas;

- jaunatnes darbinieku mobilitāte;

- jaunatnes līdzdalības;

- DiscoverEU iekļaušanas;

- Sadarbības partnerības;

- maza mēroga partnerības projektus.

Savukārt Eiropas Solidaritātes korpuss programmai ir pieejami gandrīz 1.4 miljoni eiro brīvprātīgā darba un solidaritātes projektu finansēšanai.

Nākamā projektu iesniegšanas kārta programmā Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss programmā ir 23.februārī.

Plašāka informācija par programmā ir pieejama Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā.

Aicinām jauniešus un jauniešu biedrības būt aktīvām un piedalīties izsludinātajos projektu konkursos jauniešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai Daugavpilī.