Rel%c4%abzei_original

2022.gada 22.novembrī Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” noritēja Jauniešu forums projekta “Dialogs Daugavpils attīstībai” ietvaros. Pasākumā kopumā piedalījās 202 dalībnieki, no kuriem 174 bija Daugavpils un Augšdaugavas novada jaunieši.

Paneļdiskusijā “Dialogs Daugavpils attīstībai” piedalījās:

· Randa Ķeņģe, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā

· Andrejs Elksniņš, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs

· Nils Mosejonoks, JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta direktors

· Inese Tauriņa, Sabiedrība par atklātību DELNA direktore

· Jānis Drelings, Daugavpils Valts ģimnāzijas Skolēnu līdzpārvaldes prezidents

Diskusijas laikā dalībnieki dalījās ar atmiņām no skolas dzīves, sprieda par to, kas ir un kādai jābūt jauniešu līdzdalībai, sniedza padomus kā jāveido Dialogs Daugavpils attīstībai, kādas ir jauniešu līdzdalības iespējas Latvijā un Eiropā.

Darba grupu laikā jauniešiem kopā ar ekspertiem bija iespēja pārdomāt un izteikt savas domas par galvenajām vērtībām jauniešu attīstībai - līdzdalība un iniciatīvas, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, atbalstoša vide un klimats. Veicot atgriezenisko saiti no darba grupām, tika izveidota “ceļa karte” Daugavpils dialogam.

· Andrejs Elksniņš izteica vēlmi tikties skolās ar jauniešiem, piedāvāja iespēju sazināties ar viņu personīgi Facebook un Instagram kontos, lai noskaidrotu jauniešiem aktuālos jautājumus;

· Nils Mosejonoks atgādināja par iespēju pieteikties tādām programmām kā Erasmus+, Eiropas Solidaritātes korpuss, Discover EU, Kontakts un daudzas citas;

· Renāte Mencendorfa atzīmēja cik nozīmīgs jauniešu attīstībai ir pasākums “Kafija ar politiķiem”, jo tā ir vienīgā vieta, kur ir iespēja satikties ar politiķiem un izrunāt visus interesējošus jautājumus.

Paldies par priekšnesumiem mūsdienu deju kolektīvam „DZIRKSTELĪTE” (vad. Inese Poga), deju studijai „PARADĪZE” (vad. Žanna Trojāne), muzikālai grupai “Greedy for Stage”.

Sagatavoja:
jaunatnes lietu speciāliste Iveta Bitte

Pasākums tiek īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētas Eiropas Savienības programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" 3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” finansiālo atbalstu projekta „Dialogs Daugavpils attīstībai” (dotācijas līguma Nr. 2020-3-lV02-KA347-003684) ietvaros, ko rīko Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”.