Img-20221112-wa0058_original

Jaunieši, 12.novembrī organizēja pārgājienu. Jauniešiem ir idejas un viņi vēlas tās realizēt, bet dažreiz pietrūkst blakus domājošu un atbalstošas jauniešu grupiņas, tādēļ jaunieši organizēja pārgājienā, kur neformālā gaisotnē ar neformālām, attīstošām, saliedējošām aktivitātām piedalījās ne tikai jaunieši, bet arī jaunatnes darbinieki, lēmuma pieņēmēji un biedrības.

Lieliski ir apzināties, ka paši jaunieši ir gatavi uzņemties atbildību un kļūt par gidu, lai novadītu ekskursiju par objektiem un vietām, kas atrodas apkārt. Katrs jaunietis sagatavoja savu stāstījumu par kādu no objektiem, kur jaunieši devas pārgājienā. Jaunieši tika sadalīti 3 grupās, un katra grupa organizēja savas saliedēšanās aktivitātes, kā izkļūt no lamatām sadarbojoties, atrast kopīgu diedziņa paņēmienu un citas aktivitātes un iejutās gida tēlā.

Pārgājiena laikā tika apmeklēta Elernes Kunga Jēzus debeskāpšanas Romas katoļu baznīca, Jaunbornes Svētā krusta Romas katoļu baznīca, kura uzcelta 1859. gadā pēc poļu muižnieka Juliusa Sivicka vēlēšanās. Mākslas cienītāju šeit var interesēt atsevišķi priekšmeti, no kuriem interesantākie – ērģeļu prospekta kokgriezumi, kas, iespējams, ir daļa no Elernes baznīcas manierisma stila iekārtas.

Pārgājiena dalībnieki apskatīja Salienas un Červonkas apkaimi, uzzināja viņu vēsturi, un iepazinās ar apkārtējo dabu. Lielu interesi, dalībnieki izrādīja par Paguļankas (Salienas) upi un arkveida akmens tiltu. Poguļankas upe ir Daugavas kreisā krasta garākā (24 km) pieteka dabas parka “Daugavas loki” teritorijā. Tās ielejā konstatētas daudzas aizsargājamu augu un dzīvnieku sugas, kā arī vesela virkne dabas pieminekļu un kultūrvēsturisku objektu. Tipiska Augšzemes augstienes nogāžu straujupe, kura “tek skanēdama” – viena no kādreizējām foreļupēm un, iespējams, arī lašu nārsta vietām.

Pārgājienas noslēgumā tika apmeklēta Vecsalienas (Červonkas) muižas pils, kura tika celta 1870. gadā neogotikas stilā un izvietota 19.gs. veidota parka ieskāvumā. Tā ir visai gleznaina ēka ar dinamisku un sarežģītu apjoma kompozīciju – īsta pasaku pils.

Jauniešiem bija jāatbild arī uz jautājumiem, kuri sniedza pareizo atbildi, ieguva mazas saldas balviņas. Vai tu arī zini, kurā Daugavas krastā mēs šobrīd atrodamies?!

Pārgājiena laikā jaunieši padmāja par tādām aktivitātēm, kā atšķirt pēc kokiem, kur ir dienvidi un austrumi. Kā pareizi izmērīt koka vecumu, ja pie rokas nav mērlentes, kā novadīt aktivitātes ar dabas materiāliem.

Paldies par dalību Daugavpils Iespēju vidusskolas, Daugavpils Zinātņu vidusskolas, Daugavpils Vienības pamatskolas, Daugavpils Valstspilsētas, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma Daugavpils Centra vidusskolas un Daugavpils Latgales industriālā tehnikuma skolēnu pašpārvalžu dalībniekiem, kā arī biedrībām “IIC Dino”, “Asmu Latgalīts” un “Bison” un Ekopadomei.

 

 

Pārgājiens tika īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētas Eiropas Savienības programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" 3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” finansiālo atbalstu projekta „Dialogs Daugavpils attīstībai” (dotācijas līguma Nr. 2020-3-lV02-KA347-003684) ietvaros.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Jaunatnes darbinieks
Gunita Vanaga 
+371 20231327