Screenshot_20221111_110613_gmail_original

2022. gada augustā nodibinājums DAKINI fonds sāka realizēt jaunatnes iniciatīvas projektu ,,Māksla dzīvot harmonijā 3”, kas norisinājas 3 menešu laikā, ko finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I001 ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai” (PuMPuRS). 

Projekts ir radošas aktivitātes cikls  virzīts uz personības prasmi attīstīt dzīvi, dzīvot harmonijā ar sevi, sabiedrību un apkartējo vidi. Īstenojot projektu, radīti labvēlīgi apstākļi jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai, neformālajai izglītībai un brīvā laika pavadīšanai, kā arī sekmēta jauniešu līdzdalība sociālajos un kultūras procesos Daugavpils pilsētā.

Katrs dalībnieks (kopā 13 jaunieši no 7.-12.klases) iesaistījās fotomākslas, grafiskā dizaina, aģērba dizaina darbnīcā, ka arī vizāžā un meditācijas nodarbībās. Projekta sakumā, neformālā gaisotnē ar tējas ceremonijām notika iepazišānās vienam ar otru, kur katrs uzzināja par Latvijas, Ziemieļvalstu un Eiropas valstu kultūru un metodēm baudīt dzīvi un būt harmonijā ar sevi.

Septembrī tika organizētas no Dakini fonda lekcijas un prakse Marka Rotko mākslas centrā par mūsdienu inovācijām un virtuālas realitātes tendencēm izglitībā un ikdienās dzīvē ar vieslektoriem no Anglijas (Olga Garajeva) un Latvijas, kuru apmeklēja arī skolēni no citām skolām, kā arī ekskursija pa muzeju un periodikas telpu, kur atklāja jaunus mākslas pārstāvjus un rosināja iedvesmas macībām. 

Sadarbojoties ar Daugavpils dizaina biedrību,  jaunieši apmēklēja grafiskā dizaina darbnīcu, kur apguva  skicēt mākslu, pētīt un realizēt ideju dzīvē, veidojot personīgo dizainu un dizaina produktu.  Caur māksalas nodarbībām, fotomākslu un grafisko dizainu uzzināja, ka var būt noderīgas zināšānas fizikas, ķīmijas un matematikās priekšmetos dzīvē un radošājā profesijā, kā arī iegūva ievadu uzņēmejdarbības pamatiem. Daži dalībnieki atzīmēja organizēto neformālo pasākumu, kafeinīcā WHAT ABOUT COFFEE, kur katram bija iespeja iemaicīties gatavot kafijas dzerienu un iegūt zināšānas par kafijas veidiem un to pasniegšanu.

Projekta gaitā visi dalībnieki izbaudīja draudzīgu neformālu gaisotni, izveidoja janus kontaktus un paplašināja draugu loku. Tika organizēts gan darbs fotostudijā, gan vakars ar fotomākslas nodarbību  profesionāliem fotogrāfiem,  vizāža un pašparvertības stundas fotostudijā ar pazistāmo Latvijas vizāžistu Gati Timofejevu. Apģērba un aksesuāru dizaina darbnīcā katrs skolēns iesaistījās radošā procesā un izveidoja sev jaunu apģerba lietu. Uzzināja kas ir ilgtspējīga mode un dizains, un ka paši var dot jaunu elpu apģērbam. Darbnīcu vadīja Žanna Vērdiņa.

Projekta laikā tika novadītas arī papildus lekcijas un prakses fotostudijā, ka arī iedota papildus konsultācija tiem, kas velējās. Nobeigumā bija organizēts gala pasākums, kur visi dalībnieki un viesi varēja apskatīt paveiktā darba rezultātus un nosvinēt projekta “Māksla dzīvot harmoijā 3” noslēgumu.

Paldies visiem projekta dalībniekiem, sadarbības partneriem it īpaši PIKC DDMV "Saules skolai" un projekta darbnīcas vaditājiem.


Marta Bižāne, 

Dakini Fonda vadītāja