Img-20221020-wa0011_original

19.oktobrī projekta “Dialogs Daugavpils attīstībai” ietvaros notika pasākums “Vēro un ēno!”

Pasākuma laikā savstarpēji vērojot un sarunājoties ar Daugavpils pašvaldības pārstāvjiem un jauniešiem, tika izzinātas jauniešu vajadzības un dzīve izglītības iestādēs, kā arī tika atklātas karjeras izvēles iespējas pašvaldībā un piedāvāti risinājumi jauniešu labbūtības uzlabošanai.

Pasākuma laikā jauniešiem bija iespēja ēnot:

· Politiķi, Daugavpils Cietokšņa pārvaldnieku Jāni Dukšinski

· Daugavpils valstspilsētas domes deputātu, uzņēmēju Igoru Aleksejevu

· Daugavpils valstspilsētas domes deputātu un Daugavpils Iespēju vidusskolas direktora vietnieku Anatoliju Gržibovski

· Daugavpils Inovāciju centra izglītības metodiķi, aktīvo pilsētas iedzīvotāju un daudzu projektu dalībnieci Viktoriju Kozlovsku

· Dr. paed., Mg. psych., Daugavpils Universitātes vadošo pētnieci, Karjeras un iniciatīvu centra vadītāju Mārīti Kravali-Pauliņu

· Oficiāli neatklātā “Inženieru arsenāla” vadītāju Raiti Ķikustu

· Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Attīstības departamenta projekta vadītāju, BJC “Jaunība” izglītības metodiķi Santu Upīti

· Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Attīstības departamenta projekta aktivitāšu koordinatoru, sporta treneri Ritvaru Šuļgu

· BJC “Jaunība” jaunatnes darbinieci, izglītības iestāžu līdzpārvalžu koordinatori Gunitu Vanagu

· “Pusaudžu resursa centra” menedžeri, uzņēmēju, NVO un projektu aktīvistu Viktoru Galleru

Projekts „Dialogs Daugavpils attīstībai” tiek īstenots ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētas Eiropas Savienības programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" 3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” finansiālo atbalstu (dotācijas līguma Nr. 2020-3-lV02-KA347-003684)