Mediathon_original

21. oktobrī aicinām Daugavpils jauniešus attīstīt savas medijpratības, komunikācijas un radošās domāšanas prasmes. Piektdien notiks Mediathon kick-off pasākums, kura mērķis ir rosināt Daugavpils jauniešus meklēt tehniskus un žurnālistiskus risinājumus, lai mazinātu savu izolētību vietējā mediju telpā, lauztu informācijas burbuļus un iesaistītu jaunas jauniešu kopienas dialogā un mijiedarbībā ar pilsētu.

Projekta "Dialogs Daugavpils attīstībai" ietvaros aicinām 40 cilvēkus uz mini hakatonu, kurā mediju treneri, jaunie žurnālisti un influenceri, kā arī SMM speciālisti palīdzēs pilnveidot jūsu zināšanas un prasmes. Dalībnieku mērķis ir izveidot pilotprojektu (piemēru) saistošam, saprotamam un interesantam mediju produktam, kas var sasniegt jauniešu auditoriju labāk, nekā domā pašvaldības, kultūras vai izglītības iestāžu darbinieki.

Programma:
10.00 > Re
ģistrācija, kopienu brokastis
10.20 > Ievads, inform
ācijas burbuļa izaicinājumi
10.30 > Mediju lietotprasmes kurss "Very Verified"
12.10 > Komandu veidošana, uzdevumu sa
ņemšana
12.40 > Radoš
ās domāšanas un ideju ģenerēšanas darbnīca
13.20 > K
ā darbojas infoiemēsli un kādas ir informācijas sniegšanas metodes?
14.10 > Kur ir j
ūsu auditorija: kā mediju valodas veido dialogu
14.40 > Pusdienas, darbs komand
ās pie pilotprojekta
15.00 > Jaun
ā žurnālista stāsts
15.30 > Darbs komand
ās kopā ar mentoriem, gatavojoties prezentācijai
16.00 > Pitch sesija un balsošana

Jaunieši veido dialogu Daugavpils attīstībai!

Vairāk informācijas:
contact@neweasteurope.com
www.neweasteurope.com
+371 2013 30 20

Organizatori:
New East

Pasākumu atbalstīja:
Daugavpils pils
ētas Izglītības pārvalde, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, IREX
L
īdzfinansē ES programma Erasmus+
Projekta Nr. 2020-3-LV02-KA347-003684