301398479_443864301098969_3977792741658164808_n_original

2022. gada 4. oktobris

Hotel Latgola, Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils

 

2022. gads ir Eiropas Jaunatnes gads, tamdēļ, šogad metodiski informatīvās sanāksmes rudenī ir veltītas darbam ar jauniešiem, aicinot vienkopus sociālos darbiniekus, jaunatnes lietu speciālistus, sociālos pedagogus, bāriņtiesu darbiniekus, jauniešu nevalstisko organizāciju pārstāvjus un pašus jauniešus, lai mācītos ieklausīties un sadzirdēt, kopā veidojot labāku atbalsta sistēmu grūtībās nonākušam jaunietim.

Sanāksmju laikā, plānots klātesošos iepazīstināt ar aktualitātēm Labklājības ministrijas īstenotajā projektā "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās", kā arī Valsts drošības dienesta pārstāvis informētu dalībniekus par radikalizācijas aktuālajām tendencēm, tostarp par interneta lomu radikalizācijas procesā, un vēlamo rīcību, konstatējot radikalizācijas pazīmes. Savukārt Latvijas Sociālo darbinieku biedrības pārstāvji iepazīstinās dalībniekus ar jaunumiem Latvijas sociālo darbinieku ētikas kodeksā un atbildēs uz jautājumiem par ētisko jautājumu risināšanas procesu.

DARBA KĀRTĪBA

09.30 - 10.00

Reģistrācija un rīta kafija

10.00 - 10.15

Labklājības ministrijas īstenotā projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” aktualitātes

10.15 - 11.45

Radikalizācija un tās pazīmes

11.45 - 12.45

Jaunumi Latvijas sociālo darbinieku ētikas kodeksā un ētisko jautājumu risināšanas process

12.45 - 13.30

Pusdienas

13.30 - 15.30

Vai proti klausīties jaunietī?  Starpprofesionāļu sadarbība atbalstot jaunieti

15.30 - 16.00

Secinājumi, kopsavilkums

Aktivitāte tiek īstenota Labklājības ministrijas projekta Nr. 9.2.1.1/15/I/001 "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" ietvaros.