Valdība atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvāto risinājumu organizēt bērnu un jauniešu vasaras nometnes Ukrainas bēgļu bērniem, kuras sniegs psihoemocionālu atbalstu, sekmēs latviešu valodas apguvi un veicinās bērnu integrāciju sabiedrībā.

Nometnes plānots organizēt skolēniem no 1. līdz 12.klasei,  aicinot piedalīties  50% Ukrainas un 50% Latvijas skolēnu.

Nometņu programmas Ukrainas un Latvijas jauniešiem piedāvā gan latviešu valodas nodarbības, gan daudzveidīgas cita veida norises un radošās aktivitātes, kas pilnveidos komunikācijas un saskarsmes iemaņas.

Atbalsta apjoms paredzēts 4326 bērnu dalībai nometnēs, kopumā plānots piešķirt 613 180 EUR.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde līdz š.g.13.jūlijam aicina iesniegt pieteikumus projektu konkursā, lai saņemtu finansējumu Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai skolēnu vasaras brīvlaikā.

Nometņu plānotais ilgums ir no 6 līdz 10 dienām, nometnes programma vismaz 6 stundas ilga. Ir iespēja organizēt dienas vai diennakts nometnes gan telpās, gan brīvā dabā. Nometnēm jābūt reģistrētām un saskaņotām bērnu nometņu datu bāzē www.nometnes.gov.lv, un nometņu vadītājiem jābūt derīgai nometnes vadītāja apliecībai.

Nometņu organizētājs var būt gan pašvaldību dibinātas iestādes, gan biedrības un nodibinājumi, gan nevalstiskās organizācijas un citas juridiskas personas.

Organizējot nometnes, jāievēro arī MK 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Finansējums nometņu norisei piešķirts no valsts budžeta atbilstoši MK 2022.gada 31.maija rīkojumam Nr.392, lai nodrošinātu Ukrainas bērnu un jauniešu latviešu valodas apguvi, Ukrainas bērniem integrējoties ar Latvijas bērniem un jauniešiem.

Ar rīkojuma projektu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.

 

Konkursa dokumenti:

https://drive.google.com/drive/folders/1gJPkVoHpmCalWL7AEa0YbxSDt_RJ49ZY?usp=sharing