Vasaras_atp%c5%abtas_programma_j%c5%ablijs_2022.._original

Vasaras atpūtas programma bērniem no 7 līdz 12 gadiem.

Vasaras atpūtas „ DETEKTĪVU AĢENTŪRA” programma.

Detektīvu aģentūras jaunās izmeklēšanas.

Мērķis: Veicināt bērnu personības izaugsmi caur radošām nodarbībām un aktīvu atpūtu.

- Lietderīgi pavadīt laiku, attīstot savus talantus un saskarsmes spējas;

- Rosināt bērnos interesi par pētniecisko darbību.

- Pozitīvās gaisotnes veidošana , pozitīvu emociju radīšana.

- Attīstīt bērnu prasmi iekļauties dialoga, risināt problemsituācijas.

- Fiziskās un psiholoģiskās veselības nostiprināšana, kustību aktivitātes paaugstināšana.

- Popularizēt veselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū.

Programmas pamatmērķis ir labvēlīgo apstākļu veidošana bērnu pilnvērtīgai atpūtai, emocionālās , fiziskās un psiholoģiskas bērnu veselības nostiprināšanai, radošo spēju attīstīšanai.

Programmas pasākumi ir realizējami aizraujošās lomu spēles ietvaros, spēlei ir intriģējošs sižets, kas nodrošina lietderīgu un jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu, veicina bērnu saskarsmes prasmju attīstīšanu.

Programmas ietvaros  spēles laukums pārvēršas par detektīvu aģentūru, durvis ver vaļā „ Jauno detektīvu skola”.  Ikviens dalībnieks var iztēloties izmeklētāja lomā.

Jaunie detektīvi attīstīs šādas iemaņas: dedukcija un apķērība, prasme skaidri paust savas domas,  aizstāvēt savu viedokli un rast izeju no grūtajām situācijām.

Programmā:

- eksperimenti „gudriniekiem”;

- sporta un izklaides pasākumi;

- aizraujošās radošās darbnīcas;

- integrētie mākslas un mūzikas pasākumi;

- latviešu valodu prasmju pilnveidošana neformālā gaisotnē;

  - tikšanās ar interesantiem cilvēkiem;

- izziņas ekskursijas, viktorīnas un konkursi, aizraujošās pastaigas un daudzas citas aktivitātes;

Organozētājam ir tiesības mainīt programmu, kas ir saistīta ar ekskursijām, apmeklējumiem, ar laikapstākļu maiņu, lai programma būtu kvalitatīva un atbilstoša bērniem un jauniešiem.

Nometnes norises vieta un adrese: 18. Novembra 197 b, Daugavpils, Latvija LV-5417

Norises laiks:  18. - 29. jūlijs 2022.gads

Darba laiks: 09:00 – 17:00

Dalībnieku skaits:  30 dalībnieku

Dalībnieki tiks sadalīti grupās pa 10.

Dalībnieku vecums: 7 – 12 gadi

Dalības maksa: 100 euro nedēļā

Valoda: Bilingvāli
Ēdināšana:  pusdienas un launags.

Dienas kārtība:

09:00 – 09:30 Pulcēšanās
09:30 – 10:00 Iesildīšanās

10:00 – 12:00 Nodarbību laiks (ekskursijas, projekti, sacensības, spēles, praktiskās nodarbības, u.c. ).
12:00 – 12:30 Pusdienas
12:30 – 15:00 Radošās darbnīcas, aktivitātes, sports, u.c.
15:00 – 15:30 Launags 

15:30 – 16:30 Interešu pulciņi, spēles svaigā gaisā
16:30 – 17:00 Dienas izvērtējums

Tālr. uzziņām +371 29787639  Tatjana.  e-pasts: kruminatatjana@inbox.lv