Afi%c5%a1a_registracija_original_original

Elektroniskā reģistrācija vasaras nometnēm bērniem un jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm sāksies 2022.gada 19.martā plkst.10.00 un turpināsies līdz 25.martam (ieskaitot).  Reģistrācija notiks mājaslapā https://jaunatne.daugavpils.lv/ sadaļā „Nometnes”.

Bērniem un jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm, reģistrējoties uz vasaras nometnēm, tiks piešķirta prioritāte – katrā no 19 nometnēm tiks rezervēti 20% no kopējā vietu skaita.

Pirms reģistrācijas, lūdzam, pievērsiet uzmanību, ka uz nometnes pirmo dienu ir jābūt atbilstošam vecumam, kurš noteikts konkrētajā nometnē (citādi pieteikums tiks noraidīts). Pieteikums jāaizpilda valsts valodā, pareizi norādot bērna vai jaunieša vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī viena vecāka vai aizbildņa vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīves vietas adresi, saziņas telefona numuru un e-pasta adresi.

Reģistrācijas laikā var:

1) izvēlēties līdz 3 nometnēm vienā vai katrā vasaras mēnesī, atzīmējot tās prioritārā secībā (pirmo liekot to, kuru visvairāk vēlētos), bet rezultātā bērns tiks tikai vienā no izvēlētajām nometnēm – tajā, kur būs pieejamas brīvas vietas, ievērojot reģistrēšanās laiku;

2) izvēlēties 1 nometni vienā vai katrā vasaras mēnesī, ja vēlaties, lai jūsu bērns apmeklē konkrētu nometni, tad jūsu bērns būs reģistrēts konkrētā nometnē, ievērojot reģistrēšanās laiku.

Pēc reģistrācijas (pāris dienu laikā) būs zināms, vai jūsu bērns ir ticis nometnē un kurā, vai arī ir iekļauts gaidīšanas sarakstā. Šo informāciju vecāki saņems norādītajos e-pastos.

Bērnu un jauniešu vasaras nometņu programmas var aplūkot mājaslapā: https://jaunatne.daugavpils.lv/lv/departaments/nometnes_registracija

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu neparedzamu apstākļu dēļ vai arī, lai uzlabotu nometnes kvalitāti un pielāgotu to atbilstoši dalībniekiem. 

 

Sekojiet līdzi informācijai mājaslapā https://jaunatne.daugavpils.lv/.

Papildus informācija:

Gunda Pastare

27011706