Afi%c5%a1a_registracija_original

Daugavpilī vasaras mēnešos darbosies bērnu un jauniešu vasaras nometnes, kuras organizē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde. Būs pieejamas astoņpadsmit dienas un viena diennakts nometne, kuras varēs apmeklēt bērni un jaunieši sākot no 6 līdz 17 gadu vecumam. Pirms reģistrācijas lūdzam pievērsiet uzmanību, ka uz nometnes pirmo dienu bērnam ir jābūt atbilstošam vecumam, kurš noteikts jūsu izvēlētajā nometnē. 

Bērnu un jauniešu vasaras nometņu programmas var aplūkot mājaslapā: https://jaunatne.daugavpils.lv/lv/departaments/nometnes_registracija.

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu neparedzamu apstākļu dēļ vai arī, lai uzlabotu nometnes kvalitāti un pielāgotu to atbilstoši dalībniekiem. 

Tāpat kā pagājušo gadu, arī šogad bērniem un jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm, reģistrējoties uz vasaras nometnēm, tiks piešķirta prioritāte. Katrā no 19 nometnēm viņiem tiks rezervēti 20% no kopējā vietu skaita.

Reģistrācija daudzbērnu ģimenēm sāksies 2022.gada 19.martā plkst. 10.00 un turpināsies līdz 25.martam (ieskaitot).  Reģistrācija notiks mājaslapā jaunatne.daugavpils.lv sadaļā „Nometnes”.

Pārējiem bērniem un jauniešiem reģistrācija uz vasaras nometnēm sāksies 2022.gada 2.aprīlī plkst. 10.00. Bērni un jaunieši no daudzbērnu ģimenēm var reģistrēties arī otrajā kārtā, bet šajā gadījumā pieteikums tiks izskatīts rindas kārtībā.

Reģistrācijas laikā var:

1) izvēlēties līdz 3 nometnēm vienā vai katrā vasaras mēnesī, atzīmējot tās prioritārā secībā (pirmo liekot to, kuru visvairāk vēlētos), bet rezultātā bērns tiks tikai vienā no izvēlētajām nometnēm – tajā, kur būs pieejamas brīvas vietas, ievērojot reģistrēšanās laiku;

2) izvēlēties 1 nometni vienā vai katrā vasaras mēnesī, ja vēlaties, lai jūsu bērns apmeklē konkrētu nometni, tad jūsu bērns būs reģistrēts konkrētā nometnē, ievērojot reģistrēšanās laiku.

Pēc reģistrācijas (pāris dienu laikā) būs zināms, vai jūsu bērns ir ticis nometnē un kurā, vai arī ir iekļauts gaidīšanas sarakstā. Šo informāciju vecāki saņems norādītajos e-pastos.

Saskaņā ar 2021.gada 28.septembra MK noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  120.punktu Valsts izglītības satura centrs, saskaņojot ar Veselības ministriju, ir izstrādājis Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem: https://www.nometnes.gov.lv/news/newsview/140?return=aHR0cHM6Ly93d3cubm9tZXRuZXMuZ292Lmx2L25ld3MvbGlzdA

 

Sekojiet līdzi informācijai mājalapā https://jaunatne.daugavpils.lv/!

Papildus informācija:

Linda Freiberga

27011706