Att%c4%93ls_3_14.04._original

Trešdien, 2021. gada 14. aprīlī, ES programmas “Erasmus + “ Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras atbalstītais 12. vidusskolas jaunatnes dialogu projekts “Mākonis” atkal pulcēja jauniešus un lēmumu pieņēmējus diskutēt par vēlēšanu tematiku. Turpinot 30. martā iesākto, tiešsaistē notikaforuma “Jauniešu iespējas ietekmēt un piedalīties jaunatnes politikas plānošanā un realizēšanā Daugavpilī” II daļa “Ko mēs zinām par pašvaldību vēlēšanām un kā iesaistīties lēmumu pieņemšanā?..”. Pasākums sastāvēja no divām sesijām, mēs, 12.vidusskolas 70 jaunieši, strādājām 5 stundas: klausījāmies, domājām, uzdevām jautājumus, atbildējām uz jautājumiem, šaubījāmies, lasījām, kritizējām, zīmējām komiksus, pilnveidojām sadarbības un pašvadības prasmes.

Pirmo sesiju iesāka skolas debašu kluba vadītāja Ieva Purmale, apkopojot iepriekšējā, pirmajā foruma daļā, iegūto informāciju par jauniešu izvirzītajām idejām, vajadzībām jauniešu ikdienas uzlabošanai Daugavpilī, aktualizēja mūsu uzdotos jautājumus. Tālāk sekoja lēmumu pieņēmēju uzrunas un atbildes uz skolēnu jautājumiem. Mūs uzrunāja Daugavpils domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis, no kura uzzinājām par pēdējos četros gados realizētajiem investīciju projektiem Daugavpilī, sapratām, ka varam uzrunāt deputātus, piedāvāt viņiem savas idejas, ieguvām cerību, ka pilsētā būs jauns skeitparks. Latgales Uzņēmējdarbības centra vadītājs Andris Kucins pastāstīja par nodarbinātības jomām Latgalē, par darba tirgū pieprasītajām prasmēm. Aptaujā lielākā daļa no mums atbildēja, ka, lai iegūtu labu darbu un būtu konkurētspējīgi, dzīvesprasmes un specifiskās prasmes vēl jāpilnveido un raksturi jāaudzina. Daugavpils domes Attīstības departamenta vecākais komercdarbības speciālists Jorens Dobkevičs pastāstīja savu iedvesmas stāstu, no kura uzzinājām, cik strauji var kāpt pa karjeras kāpnēm, ja ir vēlme un darba spars, tāpat jaunietis piedāvāja daudzās iespējas iesaistīties dažādos izglītojošos projektos Daugavpilī un Latgalē. Mani vairāk uzrunāja topošais medijpratības projekts. Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis un Jaunatnes nodaļas vecākais speciālists Artjoms Pučinskis pastāstīja par brīvprātīgā darba iespējām Daugavpilī, Latvijā un Eiropā, vairāki no mums noteikti šo informāciju izmantos. Aptaujā konstatējām , ka 23 no 70 jau ir bijuši brīvprātīgie, ceram, ka viņi iedvesmos arī mūs. Par starptautisko Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes programmu Award pastāstīja tās vadītāja Daugavpilī Ilona Kokina un 12.vidusskolas Award dalībnieki

Savukārt otrās sesijas laikā jauniešiem bija iespēja darboties grupās, kur mūsu kolēģu, 11.a skolēnu, vadībā analizējām Daugavpils pašvaldības vēlēšanās startējošo 10 partiju programmas. Tā bija pirmā reize, kad kāds no mums lasīja tāda veida tekstu, pārsteigumu bija daudz. Programmas bija dažādas, tajās tika atrasti gan solījumi, kurus, pēc jauniešu domām, vajadzētu īstenot pašvaldībā, gan arī solījumi, kuri ir neizpildāmi, nesaprotami, neattiecas uz pašvaldību, uzrakstīti nesaprotami un tāpēc tika kritizēt. Lielākās pretenzijas mums bija par to, ka jauniešu vārds programmās gandrīz neskanēja. Pasākuma noslēgumā Eiropas Kustības Latvijā ģenerālsekretāre Liene Valdmane aicināja būt aktīviem un veidot komiksu, ar kuriem mēs parādītu, ka ir svarīgi piedalīties vēlēšanās un lēmumu pieņemšanā.

Spriežot pēc pasākuma izvērtējuma anketām, foruma laikā jaunieši uzzināja daudz jaunas informācijas, kas var palīdzēt nākotnē, tie saņēma arī atbildes uz aktuāliem jautājumiem un guva motivāciju gan iesaistīties lēmumu pieņemšanā skolā un pilsētā, gan turpināt pilnveidot sevi un mainīt savu attieksmi pret lietām. Turklāt vērtīgākā atziņa, ko guvām, ir tas, ka tu vienmēr esi spējīgs ko mainīt, ja vien esi motivēts to darīt, un ja tev ir mērķis, pēc kura tiekties.

Paldies mūsu skolotājām un skolas direktorei Elitai Boliņai par atbalstu un iedvesmas vārdiem! Šis projekts mums bija izaicinājums, jaunu apvāršņu atklāšana, sevis pārvarēšana un kritiskās domāšanas skola.

Paldies lēmumu pieņēmējiem par atbalstu un laiku, ko mums veltījāt!

Projekts”Mākonis” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Projekta “Mākonis”komandas vārdā

11.a klases skolniece Dženeta Meškovska