Hqdefault_original

Jau 10 gadus Daugavpils pilsētas dome īsteno sabiedrisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas programmu. Šīs programmas mērķis ir palīdzēt grupām, kas īsteno sabiedrībai nozīmīgus projektus un aktivitātes Daugavpils administratīvajā teritorijā, lai risinātu problēmas sociālajā, veselības, izglītības, mākslas, kultūras un jaunatnes politikas jomā.

Koronavīrusa pandēmija ir ieviesusi savas korekcijas NVO darbībā un negatīvi ietekmējusi lielu pasākumu, izstāžu, braucienu un citu aktivitāšu organizēšanu. Tomēr tas netraucēja pagājušajā gadā atbalstīt 117 konkursa projektus, 6 braucienus un 5 projektus, kuri paralēli saņem atbalstu no citiem fondiem. Šobrīd daudzas organizācijas atrod jaunus darbības formātus, kas ir iespējami Covid-19 apstākļos.

Kopumā šīgada budžetā NVO līdzfinansējuma programmai ir piešķirti 90 500 eiro. Līdzfinansējuma kopsumma, ko sabiedriskās organizācijas var saņemt projektam no pašvaldības fonda līdzekļiem, nevar būt lielāka par 1500 eiro un pārsniegt 75% (kalendārajā gadā) no projekta aktivitāšu kopējām izmaksām. Izņēmums ir gadījumi, kad tiek piesaistīts finansējums arī no citiem avotiem, piemēram, Eiropas fondiem vai valsts programmām (līdz 3000 eiro).

Projektu pieteikumi ir jāiesniedz līdz šī gada 1. februārim. Pašvaldība atgādina – viena mēneša laikā pēc projekta īstenošanas organizācijām ir jāiesniedz atskaite par izdevumiem un to lietderīgumu. Daugavpils dome aicina to darīt savlaicīgi. Pretējā gadījumā pašvaldībai nāksies pieprasīt atmaksāt piešķirtos naudas līdzekļus.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.