125368302_3497644813686611_4692353473330733197_o_original

Biedrība “IIC DINO” sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļu un Jauniešu domi 14. novembrī noslēdza projekta “Attīstošo spēļu klubs” aktivitāšu ciklu: Mācību pārgājiens Daugavpils cietoksnī, kura laikā jaunieši apguva prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas pasākumu organizēšanā un vadīšanā. Jaunieši veiksmīgi novadīja mācību pārgājienu ar dažādām aktivitātēm tā pieturpunktos, kā arī ļoti veiksmīgi tika galā ar mājasdarbiem un pastāstīja izzinošu informāciju par izvēlētajiem pieturas punktiem. Tika uzzināta interesanta informācija par to, ka tik tiešām zemniekiem kā nodeva tika pieprasīti akmeņi un arī olas, kas tika izmantotas kā saistviela būvējot cietoksni, kā arī mācību pārgājiena dalībnieki uzzināja, ka Cietokšņa valnim zvaigznes forma nebūt nav skaista arhitektūras forma, bet gan pārdomāts objekts veiksmīgai kara darbības veikšanai, kas paredzēja iespēju pretoties vairāk kā 100 000 lielai ienaidnieku karavīru armijai, un citus interesantus vēsturiskus faktus.

Pārgājiena laikā tika uzaicināts piedalīties arī vēsturnieks un gids Dmitrijs Korobkins. Dmitrijs papildināja jauniešu stāstījumu, kur tas bija nepieciešams un pastāstīja arī par citiem pa ceļam redzamajiem nozīmīgajiem Cietokšņa arhitektūras un vēstures pieminekļiem. Biedrība „IIC DINO” izsaka pateicību vēsturniekam Dmitrijam Korobkinam par sniegto atbalstu.

Nākošais aktivitāšu cikls – “Fotoorientēšanās”. Tā paredzēta fotorallija organizēšanai ar kulmināciju – fotoralliju pa pilsētu, kas notiks 21.novembrī. Šo aktivitāti organizēs un vadīs jaunieši.

“Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS).

Informāciju sagatavoja:

Biedrība “IIC DINO”