Tik%c5%a1an%c4%81s_ar_jaunatnes_noda%c4%bcu_tie%c5%a1saist%c4%93_original

Šodien, 13.oktobrī, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa organizēja 2 tikšanās tiešsaistē ar Daugavpils Valsts ģimnāzijas 7.klašu skolēniem, kuras laikā vecākais jaunatnes lietu speciālists Artjoms Pučinskis iepazīstināja jauniešus ar brīvprātīgā darba specifiku un iespējām, kā arī ar Jaunatnes nodaļas darbību kopumā. Tikšanās notika klases stundu ietvaros.

Ja arī Jūs vēlaties tikties ar Jaunatnes nodaļu tiešsaistē, lai uzzinātu kaut ko jaunu un uzdotu sev interesējošus jautājumus, aicinām sazināties ar mums rakstot uz e-pastu jaunatne@daugavpils.lv vai zvanot uz t. 27028209.

Jaunatnes nodaļa