Eu_door_v2_original

2019.gada laikā tika īstenots projekts “Europe on a Doorstep” ar mērķi izveidot sadarbību, apmainīties ar pieredzi, palielināt iesaistīto kopienu kapacitāti un nodrošināt pilsoņiem virkni Eiropas pilsonības aktivitāšu un projektu. Galvenā projekta mērķa grupa – jaunatne. Pielikumā projekta aktivitāšu un tikšanās plašāks apraksts.

Projektu īstenoja pašvaldība Vila Boa do Bispo no Portugāles kopā ar partnerorganizācijām, pašvaldībām un institūcijām no Bulgārijas, Polijas, Latvijas, Igaunijas, Serbijas, Grieķijas, Maķedonijas, Itālijas, Horvātijas, Spānijas un Rumānijas.

Latviju šajā projektā pārstāvēja Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa.

Piesaistītie faili: