Jspa_original

Jau rīt, 16. septembrī no plkst. 9:00 – 16:00, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) konference “Nākamais solis darbā ar jaunatni”. Ņemot vērā gaidāmo Administratīvi teritoriālo reformu, kas skars Latvijas pašvaldības, kā arī jaunatnes jomas atpazīstamības stiprināšanas nozīmi gan vietējā, gan nacionālā līmenī, šogad konferences uzsvars tiks likts uz lobija un interešu pārstāvības nozīmi darbā ar jaunatni.

 

“Jau ceturto gadu aicinām darbā ar jaunatni iesaistītos uz konferenci par jaunatnes jomas attīstību pašvaldībās. Lai veicinātu jaunatnes jomas atpazīstamību un prestižu, šogad konferences mērķis ir iedvesmot, dalīties risinājumos, labās prakses piemēros un palīdzēt jaunatnes jomā iesaistītajiem vēl kvalitatīvākā līmenī ietekmēt jomai svarīgu lēmumu pieņemšanu. Mūsdienās cilvēki ar līdzīgām interesēm arvien biežāk sadarbojas, veido kopīgas interešu pārstāvības grupas, tāpēc JSPA tic – lobijs ir efektīvs veids, kā veidot dialogu ar lēmumu pieņēmējiem, un ikviens jaunatnes jomā iesaistītais var radīt pozitīvas pārmaiņas savā kopienā,” uzsver Dita Čudare, JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja.

Konferences tematu loks aptvers dažādas interešu pārstāvības prakses. Konferenci atklās paneļdiskusija “Interešu pārstāvība jaunatnes jomā šobrīd un nākotnes perspektīvā”, kur ar saviem viedokļiem dalīsies Latvijas Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Latvijas Jaunatnes Padomes (LJP) izpilddirektore Renāte Mencendorfa, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra direktore un domes deputāte Inese Astaševska, jaunatnes politikas eksperts un Politisko pētījumu un analīzes institūta direktors Marius Ulozas (Lietuva), Igaunijas jaunatnes darbinieku asociācijas vadītāja Heili Griffith (Igaunija). Paneļdiskusijas tiešraide būs pieejama JSPA ''Facebook'' kontā.

Konferences apmeklētājiem darba grupās gan klātienē, gan tiešsaistē būs iespēja uzzināt, kā veidot starpnozaru sadarbību jaunatnes jomā, īstenot komunikāciju ar ietekmi, iemācīties vadīt sevi un izmantot sociālo ietekmi kā efektīvu lobija rīku. Tāpat dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar pilsoniskā aktīvisma Lietuvas piemēru, mobilizējot un iesaistot etniskās minoritātes.

Pasākumā ir aicināti piedalīties jaunatnes jomā iesaistītie – jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, jauniešu centru un biedrību pārstāvji, kā arī ikviens interesents, kurš savā darbā vēlas pilnveidot zināšanas un izpratni par darbu ar jaunatni.

Konference tiek organizēta “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Ilgtermiņa stratēģiskās partnerības “Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level” projekta un tā finansējuma ietvaros. 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar konferences koordinatoru Nilu Mosejonoku (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatoru, tel.: +371 673 562 83, nils.mosejonoks@jaunatne.gov.lv).

Par “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

2020. gads ir noslēdzošais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar aunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt http://www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem - http://www.viaa.gov.lv sadaļā „Erasmus+”.


Par “Europe Goes Local”

Starptautiskā partnerība “Europe Goes Local” ir izveidota 2016. gadā, lai celtu darba ar jaunatni kvalitāti vietējā līmenī un veicinātu ciešāku sadarbību starp dažādām darbā ar jaunatni iesaistītajām pusēm. Patlaban projektā  iesaistījušies vairāki simti dalībnieku, kas pārstāv ap 200 pašvaldību no dažādām projektā iesaistītām valstīm. Projekts sniedz atbalstu darba ar jaunatni pašvaldībās stiprināšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai.


Par JSPA

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.


Informāciju sagatavoja:

Laura Bringina
JSPA Komunikācijas daļas vecākā referente
e-pasts:
laura.bringina@jaunatne.gov.lv
t. +371 67356251