Starptautisk%c4%81_jaunatnes_diena_original

12.augustā, Starptautiskajā Jaunatnes dienā, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa organizēja komandu loka šaušanas aktivitātes un Daugavpils Jauniešu neformālās izglītības centra organizāciju sporta svētkus.

Pasākumu laikā norisinājās komandu loka šaušanas apmācības un sacensības, spēle “Bumbumba”, kā arī saliedēšanas stafetes.

 

Rezultāti:

· Spēlē “Bumbumba” uzvarēja komanda „Greedy for Stage”;

· Stafetēs: 1.vietu ieguva komanda „Ric and Morty”;

                 2.vietu ieguva komanda „Raketas”;

                 3.vietu ieguva komanda „Windows New World”.

· Loka šaušanas mērķī sacensībās uzvarēja komanda „Robin Hudi”.

· Spēlē „BULTU KAUJAS” (“Archery tag”) uzvarēja komanda „Zaļknābji”.

 

Pasākums bija unikāls ar to, ka pasākumā laikā pirmo reizi satikās Latgales organizācijas, kuras nodarbojas ar loka šaušanu:

· Z/S “Kļavas” – loka šāvējs Varis Vilcāns no Vaboles;

· SIA „BALTIC FLAGS” – loka šāvējs Māris Rumaks no Feimaņiem;

· Vēsturiskās modelēšanas kluba “Robeža” – loka šāvējs Jevgenijs Fjodorovs no Daugavpils.

 

Iepriekš minēto organizāciju pārstāvji vada loka šaušanas apmācības. Pasākuma laikā organizāciju pārstāvji vienojās par kopīgiem pasākumiem un tuvākās sacensības notiks jau septembrī. Sekojiet līdzi informācijai Jaunatnes nodaļas mājaslapai, lai uzzinātu par turpmāko sacensību norisi.

 

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa pateicas visiem atbalstītājiem, sadarbības partneriem un komandām par aktīvu dalību.

 

Pasākums tika īstenots projekta  „Kopā būt” ietvaros,  pateicoties Daugavpils pilsētas domes budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” sabiedrisko organizāciju finansiālajam atbalstam.

 

Papildu informācija:

Artjoms Pučinskis

27028209