Slimibu-centrs_original

Slimību profilakses un kontroles centrs sākot ar 15. jūliju uzsāks izglītojošo pasākumu īstenošanu 10 līdz 14 gadus veciem bērniem par traumatisma profilaksi.

Pasākuma mērķis ir izglītos skolēnus par traumu profilaksi aktīvās atpūtas laikā pie ūdens, skaidrot sekas, kādas ir lēkšanai uz galvas ūdenī un atbilstoša aizsargekipējuma nelietošanai aktīvās atpūtas laikā pie ūdens.


Programmas izstrādē ir iesaistījušies ārsti –traumatologi un SPKC darbinieki.

- Pasākumu ietvaros tiks izmantotas interesantas un jauniešiem saistošas metodes tēmas apguvei: spēles, demonstrācijas, diskusijas, situāciju analīzes.

- Viena izglītojošā pasākuma ilgums 45 minūtes.

- Vienā nodarbībā piedalās no 10 līdz 15 dalībnieku.

- Dalībniekiem tiks pasniegtas veicināšanas dāvanas un informatīvi materiāli.

- Nodarbību laikā tiks ievērots drošības protokols, lai novērstu riskus Covid-19 izplatībai.


Ja Jums ir interese, lūgums sazināties ar izglītojošo pasākumu projekta vadītāju Andri Čeksteru, tel. 20006250 , e-pasts: andrim@apollo.lv