Bilde1_original

Brīvprātīgais darbs vai aktivitātes, ko veic jaunieši vietējās sabiedrības labā ar mērķi palīdzēt risināt sabiedrībai aktuālus izaicinājumus Latvijā, paliek arvien populārāks. Arī Daugavpilī ir daudz aktīvu jauniešu, bet vienmēr ir kur augt un attīstīties!

Pagājušajā nedēļā Jauniešu neformālās izglītības centrā Daugavpilī notika pārrunas ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk – JSPA) pārstāvi, savukārt šodien, 2020.gada 6.jūlijā, Daugavpils pilsētas dome saņēma JSPA lēmumu par kvalitātes zīmes Nr. 2020-1-LV02-ESC52-003444 piešķiršanu brīvprātīgā darba projektu īstenošanai – brīvprātīgo atbalstam un uzņemšanai!

Eiropas brīvprātīgo piesaiste darbam ar jauniešiem jau vairākus gadus efektīvi tiek īstenota vairākās Latvijas pašvaldībās. Tagad tādas tiesības ir piešķirtas arī Daugavpils pilsētas pašvaldībai!

Brīvprātīgie no Eiropas pavada pašvaldībās (jauniešu centros, izglītības iestādēs, biedrībās) no diviem līdz divpadsmit mēnešiem, īstenojot Eiropas Brīvprātīgā darba projektus ar visdažādākajām tēmām – vide, māksla, kultūra, piederība Eiropai, jaunatnes politika, narkotiku apkarošana, veselības aprūpe, brīvā laika aktivitātes, sports, mediji un komunikācijas u.c.

Tuvākajā laikā Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa plāno iesaistīt darbā ar Jaunatni divus Eiropas brīvprātīgos, kuri popularizētu solidaritātes ideju un Eiropas vērtības jauniešu vidū, sekmētu pieredzes un viedokļu apmaiņu starp jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un jaunatnes darbā iesaistīto institūciju pārstāvjiem ar mērķi nodrošināt savstarpēju un daudzpusīgu sadarbību pilsētas mērogā, pievēršot uzmanību katra noteikta cilvēka ieguldījumam vietējās kopienas aktivizēšanā un sekmējot uz jaunieti vērstas vides izveidi!

Ja arī Jūs vēlaties iesaistīties Brīvprātīgā darba aktivitātes Daugavpilī vai izaicināt sevi un doties uz ārzemēm uz laika periodu līdz divpadsmit mēnešiem, lai piedalīties kādā no solidaritātes projektiem, aicinām Jūs sazināties ar Jaunatnes nodaļas speciālistiem!

 

Papildu informācija:
Viktors Gallers
Tālr.: +371 29847583
E-pasts:
 viktors.gallers@daugavpils.lv